Bài viết được viết bởi anh Lê Lộc – GV Đại học BK – Diễn giả Google tại Đà Nẵng – Chủ Startup các app trên iOS. —————– Cách đây 6 năm mình có xây dựng một doanh nghiệp gia công phần mềm tên MOBIONEER. Nhờ lợi thế làm Thầy giáo, nên mình mời được

SmartLog – Java developer wanted

TOP