HÌNH ẢNH KHÓA AV CHUYÊN NGÀNH 01: KHAI TRƯƠNG 09/09/2017

 • - FULL CHỖ NGỒI
 • - HÀO HỨNG THẢO LUẬN
 • - MỖI NGÀY HỌC THÊM VÔ VÀNG KINH NGHIỆM TỪ CHUYÊN GIA
 • - NĂNG ĐỘNG, THỰC TIỄN

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 03 - 09/09/2017

 • - ĐAM MÊ, NĂNG SUẤT
 • - TẬP TRUNG, NHIỆT HUYẾT
 • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 02 - 26/06/2017

 • - NHIỆT HUYẾT, ĐAM MÊ
 • - QUYẾT TÂM THEO NGHỀ
 • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

KHAI TRƯƠNG KHÓA HỌC FRONT-END 01 - 16/05/2017

 • - FULL CHỖ NGỒI
 • - HÀO HỨNG THẢO LUẬN
 • - MỖI NGÀY HỌC THÊM VÔ VÀNG KINH NGHIỆM TỪ CHUYÊN GIA
 • - NĂNG ĐỘNG, THỰC TIỄN

Khai trương học viện CyberSoft.edu.vn

 • - Chia sẻ bí quyết học lập trình
 • - Cách học và làm để không thất nghiệp trong ngành lập trình
 • - Chia sẻ về lập trình di động
 • - Khai trương học viện: Đào tạo chuyên gia lập trình theo dự án thực tế
TOP