HÌNH ẢNH TRÌNH BÀY DỰ ÁN TRƯỚC DOANH NGHIỆP

 • - DOANH NGHIỆP THAM GIA BUỔI TRÌNH BÀY CUỐI KHÓA
 • - CÔNG TY LỚN: NASHTECH, FSOFT, VINOVA, EYEQ,...
 • - TRÌNH BÀY TIẾNG ANH, DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH RẤT TỐT

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT END 06 - 14/01/2018

 • - CHUYÊN GIA FRONT END
 • - HỌC THEO LỘ TRÌNH BÀI BẢN
 • - KHỞI NGHIỆP TỪ LẬP TRÌNH

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC TƯ DUY THUẬT TOÁN - 15/01/2018

 • - TƯ DUY, THUẬT TOÁN, PHÂN TÍCH BÀI TOÁN
 • - CHUYÊN SÂU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUA CÁC DỰ ÁN
 • - KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT END 05 - 18/12/2017

 • - KHÔNG PHỤ THUỘC NGHỀ BAN ĐẦU
 • - ĐAM MÊ THEO ĐUỔI ĐẾN CÙNG
 • - CÔNG TY VERIFY ĐỀ CƯƠNG

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 04 - 03/11/2017

 • - LUYỆN DỰ ÁN THEO NGHỀ
 • - CHUYÊN SÂU FRONT END
 • - CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 03 - 09/09/2017

 • - ĐAM MÊ, NĂNG SUẤT
 • - TẬP TRUNG, NHIỆT HUYẾT
 • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 02 - 26/06/2017

 • - NHIỆT HUYẾT, ĐAM MÊ
 • - QUYẾT TÂM THEO NGHỀ
 • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

KHAI TRƯƠNG KHÓA HỌC FRONT-END 01 - 16/05/2017

 • - FULL CHỖ NGỒI
 • - HÀO HỨNG THẢO LUẬN
 • - MỖI NGÀY HỌC THÊM VÔ VÀNG KINH NGHIỆM TỪ CHUYÊN GIA
 • - NĂNG ĐỘNG, THỰC TIỄN

Khai trương học viện CyberSoft.edu.vn

 • - Chia sẻ bí quyết học lập trình
 • - Cách học và làm để không thất nghiệp trong ngành lập trình
 • - Chia sẻ về lập trình di động
 • - Khai trương học viện: Đào tạo chuyên gia lập trình theo dự án thực tế
TOP