KHAI TRƯƠNG KHÓA HỌC FRONT-END 01 - 16/05/2017

  • - FULL CHỖ NGỒI
  • - HÀO HỨNG THẢO LUẬN
  • - MỖI NGÀY HỌC THÊM VÔ VÀNG KINH NGHIỆM TỪ CHUYÊN GIA
  • - NĂNG ĐỘNG, THỰC TIỄN

Khai trương học viện CyberSoft.edu.vn

  • - Chia sẻ bí quyết học lập trình
  • - Cách học và làm để không thất nghiệp trong ngành lập trình
  • - Chia sẻ về lập trình di động
  • - Khai trương học viện: Đào tạo chuyên gia lập trình theo dự án thực tế
TOP