LUYỆN 100% THỰC HÀNH QUA 8 CHỦ ĐỀ

Học theo lộ trình tuyển dụng của doanh nghiệp

Chủ đề 1: Giới thiệu ngôn ngữ mô hình hóa trong thiết kế CSDL

Entity/Table Attribute/Column Relationship Primary Key Foreign Key Entity-Relationship-Diagram (ERD)

Chủ đề 2: Quy trình thiết kế CSDL

Phân tích nghiệp vụ Conceptual Entity-Relationship-Diagram (ERD)Power DesignerThiết kế CSDL

Chủ đề 3: Tạo cấu trúc CSDL từ mô hình ERD

Hệ quản trị CSDL Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn viết query Cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server Oracle

Chủ đề 4: Thực hành cú pháp Primary Key, Foreign Key, Constraints, Triggers, Check,Rules

Primary Key Foreign Key ConstraintsTriggersCheckRule

Chủ đề 5: Thực hành cú pháp tạo indexes

Clustered Indexes Non-Clustered Indexes Uniquess Indexes Indexes SQL Server Oracle Select

Chủ đề 6: Bảo mật trong CSDL

Mã hóa dữ liệu Phân quyền truy cập SQL Server Oracle Dữ liệu thông tin thẻ tín dụngDữ liệu Đơn Hàng

Chủ đề 7: Tối ưu hóa câu truy vấn CSDL

Best practices Query Các tập dữ liệu lớn SQL Server Oracle

Chủ đề 8: Xây dựng giải pháp High Avaibility và Disaster Recovery với SQL Server

High Avaibility Disaster RecoverySQL Server AlwaysOn Replication

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

 • Bạn đang tìm một nghề đang HOT nhất và mức lương cao hiện nay?
 • Bạn đang là Back End hoạc Full-Stack và muốn củng cố kỹ năng xây dựng, thiết kế CSDL hoặc bạn là sinh viên muốn nắm vững về CSDL để bảo vệ đồ án môn học hoặc đồ án tốt nghiệp?
 • Bạn cần một trung tâm chuyên nghiệp, học xong có việc ngay, đáp ứng mọi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ?

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của bạn

Bạn sẽ được cung cấp TẤT TẦN TẬT các kiến thức về Cơ Sở Dữ Liệu chuyên sâu , từ phân tích hệ thống, phân tích hướng đối tượng UML, phân tích cơ sở dữ liệu bằng mô hình ERD đến các phương pháp bảo mật và tối ưu trong CSDL

Kết nối bạn với các chuyên gia lập trình

Bạn sẽ code 'Sặp mặt' , không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được support nhiệt tình mọi lúc cùng với MENTOR hỗ trợ suốt quá trình học. Và được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp

Hãy để nhà tuyển dụng “chốt đơn” ngay với bạn

Bạn sẽ được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp. Bạn CHỨNG TỎ được với nhà tuyển dụng bạn có đầy đủ kinh nghiệm từng trải qua các dự án khi học với Cybersoft, điều mà Doanh nghiệp luôn yêu cầu khi phỏng vấn !!!!!

Lộ trình được thiết kế cho cuộc sống bận rộn của bạn

Bạn có thể tham gia khoá học trực tiếp hoặc học online thoải mái ở nhà. Tài nguyên và hệ thống học tập vô cùng lớn và chuyên nghiệp, bạn sẽ có các hệ thống để thẩm định kiến thức học, hệ thống Bài giảng và video xem lại sau mỗi buổi học

8500+

Học viên tốt nghiệp

2017

Năm thành lập

80%

Trái nghành có việc làm sau khi học

100tr

Mức lương trung bình năm đầu tiên sau tốt nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người muốn thay đổi nghề nghiệp

Bạn trái ngành nhưng đang học hoặc đã có kiến thức về Back-End, mong muốn học nâng cao kỹ năng thiết kế, xây dựng Cơ sở dữ liệu

Sinh viên ngành IT

Bạn đang là sinh viên IT đang học hoặc đã tốt nghiệp, mong muốn xây dựng một CSDL hoàn chỉnh để bảo vệ đồ án tốt nghiệp hoặc trình bày cho nhà tuyển dụng.

Doanh nghiệp và các chủ dự án

Các startup, chủ dự án đã có kiến thức về lập trình, muốn tìm hiểu sâu hơn để tuyển dụng, xây dựng đội ngũ lập trình riêng phát triển CSDL cho sản phẩm của công ty.

Người muốn phát triển sự nghiệp

Các lập trình viên muốn nâng cao kỹ năng thiết kế, xây dựng Cơ sở dữ liệu để phát triển sự nghiệp, lương cao và thu hút các nhà tuyển dụng.

Đầu ra khóa học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC NỘI DUNG BÊN DƯỚI ĐƯỢC CHÚNG TÔI TÍCH HỢP VÀO CÁC DỰ ÁN KHI ĐÀO TẠO
, NÓI KHÔNG VỚI LÝ THUYẾT NHÀM CHÁN BLA BLA,
BẮT ĐẦU LỘ TRÌNH (8 TUẦN / 16 BUỔI )

PHẦN 1

Giới thiệu ngôn ngữ mô hình hóa trong Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu

 • Thực thể (Entity / Table)

 • Thuộc tính / Cột (Attribute / Column)

 • Mối quan hệ gữa các thực thể (Relationship)

 • Khóa chính , Khóa ngoại (Primary Key, Foreign Key)

 • Thực hành đọc hiểu mô hình CSDL của hệ thống quản lý Đơn Hàng dựa trên quy ước IDEF1X, UML và Martin (Crow's Foot)

PHẦN 2

Quy trình thiết kế CSDL

 • Phân tích nghiệp vụ

 • Tạo mô hình khái niệm (Conceptual)

 • Tạo mô hình Entity-Relationship-Diagram (ERD)

 • Giới thiệu công cụ thiết kế CSDL Power Designer

 • Tạo tài liệu thiết kế CSDL

 • Chọn các dự án để thực hiện cho dự án cuối khoá

 • Ứng dụng Quản lý Học Viên (Student Managemet)

 • Ứng dụng Quản lý Trang Thiết Bị Văn Phòng Công Ty ( Office Inventory Management)

 • Ứng dụng Quản lý Bãi Đỗ Xe (Parking Management)

PHẦN 3

Tạo cấu trúc CSDL từ mô hình ERD

 • Sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server

 • Sử dụng hệ quản trị CSDL Oracle Database

PHẦN 4

Primary Key, Foreign Key, Constraints, Triggers, Check,Rules

 • Thực hành cú pháp tạo Primay Key, Foreign Key, Contrains, Triggers, Checks và Rules với CSDL Quản lý Đơn Hàng trên SQL Server

PHẦN 5

Indexing

 • Clustered Indexes

 • Non-Clustered Indexes

 • Uniquess Indexes

 • Thực hành cú pháp tạo indexes trên SQL Server và Oracle

 • Demo indexes giúp tăng performance của câu lệnh truy vấn CSDL (Select)

PHẦN 6

Bảo mật trong CSDL

 • Mã hóa dữ liệu

 • Phân quyền truy cập dữ liệu

PHẦN 7

Tối ưu hóa câu truy vấn CSDL

 • Thực hành best practices để tối ưu hóa câu truy vấn trên tập dữ liệu lớn

PHẦN 8

Xây dựng giải pháp High Avaibility và Disaster Recovery với SQL Server

 • Thực hành cài đặt SQL Server AlwaysOn và Replication

 • Học viên thực hành cài đặt SQL Server AlwaysOn

PHẦN 9

DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN

 • Vấn đáp đồ án

 • Hướng dẫn viết CV

 • CẤP CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC

 • KẾT NỐI VIỆC LÀM TỚI DOANH NGHIỆP

BẠN ĐÃ LÀ MỘT LẬP TRÌNH DATABASE CHUYÊN NGHIỆP

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER' khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp flipped classroom qua xem video, tài liệu kết hợp nghe giảng trực tiếp, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

DỰ ÁN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

 • Đọc hiểu mô hình CSDL
 • Thực hành phân tích nghiệp vụ bằng các mô hình và sử dụng công cụ
 • Thực hành kết nối và cú pháp tạo database
 • Thực hành cú pháp tạo Primay Key, Foreign Key, Contrains, Triggers, Checks và Rules
 • Thực hành tạo indexes

DỰ ÁN QUẢN LÝ TÍNH DỤNG

 • Thực hành mã hóa dữ liệu thông tin thẻ tín dụng
 • Thực hành tạo users và phân quyền truy cập dữ liệu
 • Thực hành best practices để tối ưu hóa câu truy vấn trên tập dữ liệu lớn
 • Thực hành cài đặt SQL Server AlwaysOn và Replication

DỰ ÁN CUỐI KHÓA - QUẢN LÝ HỌC VIÊN/ TRANG THIẾT BỊ/BÃI ĐỖ XE

 • Phân tích hệ thống
 • Phân chia nhóm thực hiện
 • Quản lý code với GIT
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu cho ứng dụng với MySQL
 • Xây dựng Back end, các Service Web API với NodeJS
 • Thực hiện NodeJS RestFul API: Express
 • Thực hiện NodeJS RestFul API: Middleware, Router
 • Thực hiện NodeJS RestFul API: Hashed password với bcrypt, jsonwebtoken Passport, ....
 • Áp dụng Unit test với Mocha, Expect
 • Triển khai dự án Movie
 • Triển khai Deploy app lên hosting thực tế

ĐIỂM KHÁC BIỆT & LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC CSDL TẠI CYBERSOFT

Hệ thống học tập

CyberSoft sử dụng hệ thống video trực tuyến và hệ thống LMS ( Learning Management System) hiện đại để hỗ trợ học tập cho các khóa học.

Dự án - bài tập thực tế

Hệ thống bài tập - dự án thực tế được áp dụng vào từng buổi học. Ngay sau buổi học, học viên đã có thể code các phần của dự án, bài luyện tập chuyên sâu.

Giảng viên - Mentor hỗ trợ

Trong suốt khóa học, học viên được hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và các mentor. Giảng viên chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

Nhóm thảo luận - tương tác

Ngoài giờ học tại lớp, học viên còn được hỗ trợ tích cực từ Giảng viên, Mentor và các bạn cùng lớp trên kênh thảo luận và kênh chat cực kì sôi nổi. Bạn luôn có được động lực học tập cao nhất từ các nhóm thảo luận này.

HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN BỔ TRỢ

Bên cạnh việc học OFFLINE ngay tại trung tâm, bạn còn được truy xuất hệ thống bài giảng, bài tập bao gồm hơn 200 video được thu chất lượng để phục vụ trong suốt thời gian học.

 • FULL TRUY CẬP

Bạn được truy xuất video 24/07 trong suốt thời gian học tập để xem lại bài, xem bài tập, xem giảng viên đã coding sẵn các tính năng của dự án.

 • MENTOR SUPPORT

Bạn được MENTOR hỗ trợ ngay tại lớp và trên hệ thống nhóm học tập xuyên suốt thời gian học tập.

LỢI ÍCH GIA TĂNG

LỢI ÍCH 1: Tốt nghiệp khóa học, bạn có thể tìm công việc với mức lương không dưới 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

Nếu bạn hoàn thành tất cả các dự án và các nội dung mà CyberSoft đã đưa ra, CyberSoft đảm bảo bạn sẽ được có được công việc xứng đáng với công sức và những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn sẽ được mời gọi từ nhiều công ty tuyển dụng và mức lương đề xuất của bạn hoàn toàn xứng đáng từ 150 triệu/ 1 năm đến 300 triệu /1 năm.

LỢI ÍCH 2: Được học thông qua các dự án & có cơ hội được join vào công ty outsource của CyberSoft

Bạn sẽ được học thông qua các dự án outsource thực tế và có thể được chọn để tham gia vào các dự án mà CyberSoft đang triển khai cho khách hàng để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

LỢI ÍCH 3: Được truyền đạt và học hỏi những kinh nghiệm từ các dự án vô cùng thực tế từ GV và Mentor

Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các dự án thông qua những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Bạn sẽ được học hỏi qua những kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng bắt đầu một dự án, cách giải quyết các khó khăn và những điều gì nên tránh khi làm dự án.

LỢI ÍCH 4: Học và thực hiện tất cả những SKILL cần thiết của một lập trình Database chuyên nghiệp

Tất cả các SKILL được học được trình bày chi tiết trong phần đề cương chi tiết.

LỢI ÍCH 5: Được hỗ trợ ngay tại lớp học và trực tuyến bởi Mentor cực kì nhiệt tình

Mỗi lớp học đều được hỗ trợ bởi 1 hoặc 2 Mentor. Họ sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn các bài thực hành, các vấn đề bạn thắc mắc, hướng dẫn bạn tạo dự án và thực hiện các chức năng trong dự án. Các Mentor sẽ có nhóm trực tuyến để hỗ trợ bạn những lúc bạn khó khăn khi học và làm việc tại nhà.

LỢI ÍCH 6: Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức & nắm vững tư duy, cốt lõi của một lập trình Database chuyên nghiệp

Bạn được cung cấp toàn bộ kiến thức để không bị hỏng chỗ nào, bạn nắm cái cốt lõi để bạn bất chấp môi trường làm việc, bạn hoàn toàn có thể tự thích nghi và tự tìm hiểu các công nghệ mới dựa vào nền tảng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

LỢI ÍCH 7: Nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề từ các dự án

Bạn học được các kỹ năng làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để phân tích ra thành các phần nhỏ, ước lượng và giải quyết một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất.

LỢI ÍCH 8: Rèn luyện & nâng cao các kỹ năng giao tiếp với các nhóm và khách hàng

LỢI ÍCH 9: Hướng dẫn tạo một CV với các dự án mà bạn đã tham gia lúc học và cách Phỏng vấn ấn tượng trước nhà tuyển dụng

LỢI ÍCH 10: VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

GIẢNG VIÊN & PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

CyberSoft tuyển chọn các Giảng viên là các Senior đang làm tại các công ty, tập đoàn lớn như ELCA, NashTech, Global CyberSoft, KMS, ...giàu kinh nghiệm thực tế, truyển đạt tốt và tận tâm. CyberSoft nói KHÔNG với lý thuyết suông và vào học là phải CODE mỏi tay! CyberSoft luôn training giảng viên, tham gia các khóa đào tạo tại đại học ASU - Arizona Mỹ và luôn cải tiến chương trình cũng như phương pháp dạy để đảm bảo học viên học tốt nhất, code thuần thục và phân tích tốt, có việc ngay sau khi học.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Dạy theo dự án qua kinh nghiệm của các Giảng viên
 • Học theo nhóm theo mô hình Scrum/ Agile
 • Được đào tạo theo một LỘ TRÌNH chuẩn hóa qua các phương pháp giảng dạy TÍCH CỰC (Active Learning)
 • Rèn luyện tư duy, logic làm nền tảng cốt lõi cho nghề lập trình Front End
 • Tập trung thực hành, phân tích dự án dự án trong thực tế
 • Mentor sẽ hỗ trợ cùng giảng viên chính suốt quá trình học, thảo luận trực tiếp trên group
 • Phương pháp Flipped Learning (Lớp học đảo ngược), CLIL (tích hợp anh văn),..được vận dụng từ chương trình đào tạo nghề của đại học Arizona, Mỹ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN CYBERSOFT TẬP HUẤN TẠI ASU - ARIZONA MỸ

BẰNG CẤP & VIỆC LÀM

Sau khi hoàn thành các dự án trong khóa học, CyberSoft sẽ cấp chứng nhận cho học viên.

VỀ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

CÁC CÔNG TY CÁC CỰU HỌC VIÊN CYBERSOFT ĐANG LÀM VIỆC

100% học viên sau khi hoàn thành dự án đều có công việc như mong đợi tại các tập đoàn phần mềm, các công ty phần mềm đa quốc gia, các công ty khởi nghiệp....với thu nhập từ 90~140 triệu/1 năm.

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Các học viên tích cực thảo luận, phân tích, trao đổi với bạn học, với Mentor và Giảng viên trong suốt quá trình học.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

HỌC PHÍ & GHI DANH

HỌC PHÍ OFFLINE:
5.300.000 Đ
GIÁ GỐC: 8.000.000 Đ

CHO 8 SUẤT ĐĂNG KÍ TRƯỚC 20/02 (CÒN 4 SUẤT).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :

 • Áp dụng thêm một trong các ƯU ĐÃI sau:

 • Học theo nhóm hoặc có bạn giới thiệu giảm 300.000 đ
THỜI LƯỢNG HỌC:

8 Tuần - 16 buổi)

LỊCH KHAI GIẢNG

 • DB 01 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 13/05/2022|Tối T2 + T6

  18h30 đến 21h30

  Online

GHI DANH

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BÊN DƯỚI VÀ NHẤN ĐĂNG KÝ 

16

năm kinh nghiệm

15

GV đào tạo tại Arizona - Mỹ

4

chi nhánh

1768

học viên đã tham gia

TOP
Contact Me on Zalo