LUYỆN 100% THỰC HÀNH QUA 12 CHỦ ĐỀ VỚI DỰ ÁN ĐẶT VÉ XEM PHIM CỰC CHẤT

Học theo lộ trình tuyển dụng của doanh nghiệp

Chủ đề 1: Định hướng và giới thiệu dự án sẽ làm với Nodejs, cài đặt Docker

Cài đặt Docker Nodejs Định hướng nghề Vai trò của Back-End Dự án youtube mini

Chủ đề 2: Giới thiệu Nodejs qua quản lý dự án CRUD

Hướng dẫn cài đặt yargs hideBin CRUD Lưu trữ file system node-fetch ES module Commonjs Biến môi trường

Chủ đề 3: Làm quen với nền tảng MySQL và thao tác về cơ sở dữ liệu

Giới thiệu database Cài đặt MySQL Hướng dẫn viết query CSDL quan hệ

Chủ đề 4: Giới thiệu về ExpressJS - Viết API cho dự án Social Network

Giới thiệu expressJS Cài đặt Restful API Middleware Mô hình FE và BE Router

Chủ đề 5: Sequelize, prisma tự động cài đặt và truy vấn dữ liệu

Data modeling ORM Sequelize MVC Kết nối MySQL và Nodejs Tổ chức DB Cấu trúc thư mục

Chủ đề 6: Làm dự án cuối khóa Movie cực chất qua kiến thức ExpressJS

Phân tích DB API Token Validation Pagination Upload image Mô hình ERD Authorization Hashed password Authentication

Chủ đề 7: Làm quen với GraphQL

Hướng dẫn cài đặt Công cụ test CRUD Tạo API bằng GraphQL Thực hành CRUD Create Read Update Delete

Chủ đề 8: Tìm hiểu về SocketIO

Events Emitting events Rooms Listening to events Broadcasting events Emit cheatsheet

Chủ đề 9: Triển khai dự án với Docker

Docker compose Docker pull push build Container Image Volume Hub

Chủ đề 10: VPS DigitalOcean

Droplet Domain IP VPS Deploy dự án Triển khai dự án lên server thực tế

Chủ đề 11: NestJs

Structure Controller Provider Module Typescript RestApi Decorator DTO Strategy Guards Swagger Prisma

Chủ đề 12: BACK-END Build toàn bộ Backend cho dự án cuối khóa

Phân tích dự án Phân tích nghiệp vụ Xây dựng API Xây dựng sơ đồ lớp Triển khai server thực tế Heroku

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

 • Bạn đang tìm một nghề đang HOT nhất và mức lương cao hiện nay?
 • Bạn muốn theo xu thế lập trình mới nhất hiện nay, nhanh nhất hiện nay?
 • Bạn đang là Front End và muốn thử sức mình về Back End chuyên về Javascript ?
 • Bạn cần một trung tâm chuyên nghiệp, học xong có việc ngay, đáp ứng mọi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ?

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của bạn

Bạn sẽ được cung cấp TẤT TẦN TẬT các kiến thức về lập trình Back End Nodejs, từ phân tích hệ thống, phân tích hướng đối tượng, phân tích cơ sở dữ liệu, xây dựng API, deploy lên các server nổi tiếng và thao tác giao tiếp Back End và Front End.

Kết nối bạn với các chuyên gia lập trình

Bạn sẽ code 'Sặp mặt' , không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được support nhiệt tình mọi lúc cùng với MENTOR hỗ trợ suốt quá trình học. Và được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp

Hãy để nhà tuyển dụng “chốt đơn” ngay với bạn

Bạn sẽ được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp. Bạn CHỨNG TỎ được với nhà tuyển dụng bạn có đầy đủ kinh nghiệm từng trải qua các dự án khi học với Cybersoft, điều mà Doanh nghiệp luôn yêu cầu khi phỏng vấn !!!!!

Lộ trình được thiết kế cho cuộc sống bận rộn của bạn

Bạn có thể tham gia khoá học trực tiếp hoặc học online thoải mái ở nhà. Tài nguyên và hệ thống học tập vô cùng lớn và chuyên nghiệp, bạn sẽ có các hệ thống để thẩm định kiến thức học, hệ thống Bài giảng và video xem lại sau mỗi buổi học

8500+

Học viên tốt nghiệp

2017

Năm thành lập

80%

Trái nghành có việc làm sau khi học

100tr

Mức lương trung bình năm đầu tiên sau tốt nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người muốn thay đổi nghề nghiệp

Bạn trái ngành nhưng đã có kiến thức về Front-End, mong muốn học thêm Nodejs Back-End để chuyển nghề trở thành lập trình viên FullStack

Sinh viên ngành IT

Bạn đang là sinh viên IT đang học hoặc đã tốt nghiệp, có kiến thức về Javascript, ES6 và muốn có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng và hỗ trợ việc làm sau khi ra trường

Doanh nghiệp và các chủ dự án

Các startup, chủ dự án đã có kiến thức về Javascript-ES6, muốn tìm hiểu sâu hơn để tuyển dụng, xây dựng đội ngũ lập trình riêng phát triển hệ thống, sản phẩm của công ty.

Người muốn phát triển sự nghiệp

Các lập trình viên muốn nâng cao kỹ năng và cập nhật các thay đổi của công nghệ giúp bạn phát triển thêm sự nghiệp của mình và tạo ra một cv thu hút các nhà tuyển dụng.

Mục Tiêu

Nắm vững và vận dụng các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, task)

Thực hành và hiểu sâu các công cụ lập trình/ Teamwork, kỹ năng mềm

Nắm vững và Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

Nắm vững các phương pháp để tay nghề luôn được vững chắc, kiến thức luôn được cập nhật

Nắm rõ tố chất của một Lập trình Back-End Chuyên Nghiệp

Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề Lập trình Back-End Nodejs

Mục Tiêu

Nắm vững các phương pháp để tay nghề luôn được vững chắc, kiến thức luôn được cập nhật

Nắm rõ tố chất của một Lập trình Back-End Chuyên Nghiệp

Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề Lập trình Back-End

Đầu ra khóa học

LỘ TRÌNH TỔNG QUAN

NODEJS

CRUD

Lưu trữ file system

ES module

Commonjs

node-fetch

yargs, hideBin

Quản lý dự án CRUD

Giới thiệu dự án Youtube mini

Cài đặt MySQL

Làm quen Database

Phân tích hệ CSDL

Data modelling - ORM Sequelize

Query và quan hệ các table

Kết nối mongodb và Nodejs

Dự án Social Network

MYSQL
EXPRESSJS

Giới thiệu ExpressJS

Cài đặt ExpressJS

Kết nối FE và BE

Restful API

Middleware

Router

Social Network API

Router, middleware, API

Server, ORM

Authentication, token, JWT

signup, login, facebook login

Upload image, Validation

Environment variable

Dự án Delivery Food

SEQUELIZE
Prisma

Cài đặt Prisma

Cơ chế ORM với Prisma

Kết nối database

Kiểu dữ liệu, thuộc tính

Migrates

CRUD Prisma

Viết API bằng GraphQL

Thực hành CRUD

Authenticate với GraphQL

Create

Read

Update

Delete

GRAPHQL
SOCKETIO

Events

Emitting events

Listening to events

Broadcasting events

Rooms

Emit cheatsheet

Chat App

TypeScript

Cài đặt NestJS

Tìm hiểu cấu trúc

Áp dụng Express vào NestJS

Mô hình hoá Nestjs lên Swagger UI

Triển khai với Docker, VPS

Dự án Jira Basic

NESTJS
Capstone

Phân tích nghiệp vụ

Model hóa đối tượng

Quản lý mã nguồn

Teamwork, quản lý task

Hoàn thiện dự án Pinterest

Docker compose

Docker pull push build

Container

Image

Volume

Hub docker

DOCKER
FINAL PROJECT

Phân tích nghiệp vụ

Model hóa đối tượng

Quản lý mã nguồn

Teamwork, quản lý task

Deploy và báo cáo

Hoàn thiện dự án Movie

Review CV

Tạo CV tự động

Câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ kinh nghiệm

Kết nối doanh nghiệp

Hệ thống việc làm

INTERVIEW & JOB

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC NỘI DUNG BÊN DƯỚI ĐƯỢC CHÚNG TÔI TÍCH HỢP VÀO CÁC DỰ ÁN KHI ĐÀO TẠO
, NÓI KHÔNG VỚI LÝ THUYẾT NHÀM CHÁN,
BẮT ĐẦU LỘ TRÌNH (GẦN 8 TUẦN / 15 BUỔI )

PHẦN 1

Định hướng và giới thiệu về Lập trình Back-End

 • Định hướng tương lai ngành

 • Các kỹ năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

 • Phương pháp học

 • Vai trò của lập trình Back-end

 • Mối quan hệ giữa Front-end và Back-end

 • Cài đặt Docker

 • Giới thiệu dự án Youtube mini

PHẦN 2

GIỚI THIỆU NODEJS

 • Giới thiệu, hướng dẫn cài đăt Nodejs

 • Thực hành nodejs với dự án quản lý công việc (CRUD Task), lưu trữ task vào file

PHẦN 3

GIỚI THIỆU VỀ MYSQL

 • Giới thiệu Database

 • Hướng dẫn cài đặt

 • Hướng dẫn viết query

 • Phân tích, truy vấn dữ liệu trên dự án APP food cực chất

PHẦN 4

GIỚI THIỆU MySQL (Sequelize)

 • Data modelling - ORM Sequelize

 • Kết nối MySQL và ứng dụng Nodejs

 • Tối ưu kết nối và truy vấn đến dữ liệu

 • Thực hành xây dựng và tổ chức DB cho dự án Food App

PHẦN 5

BẮT TAY VÔ DỰ ÁN YOUTUBE MINI

 • Phân tích DB cho dự án

 • Dựng server, router, middleware, API

 • Authentication, authorization, passport, token, hashed password, Facebook login

 • Pagination

 • Upload image

 • Validation

 • Environment, environment variable, configuration

 • Deploy dự án và đặc tả bằng postman hoặc Swagger

PHẦN 6

GIỚI THIỆU EXPRESSJS - VIẾT API

 • Giới thiệu ExpressJS

 • Cài đặt ExpressJS

 • Giới thiệu mô hình làm việc Front and Back

 • Giới thiệu restful API

 • Giới thiệu middleware, router

 • Thực hành tạo api với express với dự án Food App

PHẦN 7

GIỚI THIỆU VỀ PRISMA

 • Hướng dẫn cài đặt Prisma

 • Tìm hiểu cơ chế ORM với Prisma

 • Kết nối Database bằng Prisma

 • schema.prisma và các kiểu datatype, các thuộc tính thêm

 • Migrates với Prisma

 • Hướng dẫn CRUD với Prisma

PHẦN 8

GIỚI THIỆU VỀ GRAPHQL

 • Hướng dẫn viết api GraphQL,

 • Với bài tập CRUD đơn giản

 • CREATE

 • READ

 • UPDATE

 • DELETE

PHẦN 9

GIỚI THIỆU SOCKETIO

 • Emitting Events

 • Listening to Events

 • Broadcasting Events

 • Rooms

 • Emit cheatsheet

PHẦN 10

TYPESCRIPT

 • TypeScript nền tảng và chuyên sâu

 • Các kiểu dữ liệu (type)

 • Cơ chế khai báo biến

 • OOP trong TypeScript

 • Interfaces, type, Generic

 • Interfaces, type

 • Điểm giống và khác với JavaScript

PHẦN 11

NESTJS

 • Giới thiệu về NestJs

 • Cài đặt và tìm hiểu cấu trúc NestJs

 • Tổ chức thư mục

 • Áp dụng các kiến thức đã học ở Express vào NestJs

 • Thực hành NestJs với project Jira simple (todolist)

 • Mô hình hóa Back End NestJs lên Swagger UI

 • Triển khai NestJs với Docker và VPS

PHẦN 12

TỐ CHẤT LẬP TRÌNH VIÊN

 • Làm sao để luôn giữ vững phong độ lập trình

 • Các kiến thức liên quan đến Việc làm, xin việc, văn hóa công ty lúc làm việc

 • Các kỹ năng để trở thành một lập trình chuyên nghiệp

 • Các kỹ năng lúc làm việc

PHẦN 13

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 • Áp dụng tất cả kiến thức đã học

 • Phân tích yêu cầu

 • Xây dựng giao diện

 • Tổ chức ứng dụng

 • Tổ chức sơ đồ lớp

 • Qui trình thực hiện

 • Vấn đáp đồ án

 • CẤP CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC

PHẦN 14

VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN - DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN

 • Hướng dẫn viết CV

 • Tham quan doanh nghiệp

 • Ngày hội việc làm

 • Tổ chức phỏng vấn theo đợt

 • KẾT NỐI VIỆC LÀM TỚI DOANH NGHIỆP

BẠN ĐÃ LÀ MỘT
LẬP TRÌNH BACKEND NODEJS CHUYÊN NGHIỆP

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER' khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp flipped classroom qua xem video, tài liệu kết hợp nghe giảng trực tiếp, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

DỰ ÁN CUỐI KHÓA - ĐẶT VÉ XEM PHIM CỰC CHẤT

DỰ ÁN CAPSTONE

Các dự án capstone trong từng giai đoạn học để kiểm tra, thẩm định toàn bộ kỹ năng đã được học, được làm nhóm giúp bạn như những dev thực thụ đang làm việc tại công ty

SKILLS

Dự án Pinterest

 • Website chia sẻ ảnh theo dạng mạng xã hội
 • Giao diện web cho người dùng tạo ra và quản lý các bộ sưu tập ảnh theo các chủ đề khác nhau, repin (kéo về) ảnh đính vào các bộ sưu tập của mình, hoặc "like" ảnh

Xây dựng giao diện người dùng

 • Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng
 • Giao diện cho trang chủ thư viện ảnh
 • Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập
 • Giao diện cho trang Detail
 • Xây dựng giao diện quản lý ảnh và bộ sưu tập
 • Giao diện trang thông tin ảnh và bình luận
 • Host web trên Heroku, Vercel, …

Tạo các API để thao tác dữ liệu tương ứng cho Front-End

 • Phân tích mô kình ERD và tạo database
 • Tạo API cho đăng ký, đăng nhập
 • Tạo API cho trang chủ lấy danh sách ảnh và tìm kiếm ảnh
 • Tạo API cho lấy thông tin chi tiết cho tài khoản (bình luận, ảnh, thông tin người dùng)
 • Tạo API CRUD giúp quản lý ảnh
 • Áp dụng bảo mật với token jwt
 • Quản lý dự án với github
 • Triển khai source bằng Postman và cloud server VPS

DỰ ÁN CUỐI KHÓA

Các dự án cuối khóa được dựng lên để nâng cao tư duy phân phân tích CSDL, dựng mô hình ERD từ đó tạo các API đúng chuẩn CRUD và đảm bảo các cơ chế bảo mật. Vận dụng và cập nhật các công nghệ mới phổ biến như Docker, Nestjs...

Sẽ được giao và chia nhóm để thực hiện đầy đủ chức năng của 1 trong các dự án sau đây:

AIRBNB
Nodejs
Tạo một hệ thống như AirBnB, giúp connect Người cho thuê và Người thuê địa điểm, cũng như là tạo cơ hội cho các Freelance Photographer chụp hình nhà, địa điểm, và phong cảnh xung quanh
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị

Giao diện cho trang Home

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện Danh sách phòng, Chi tiết phòng, Bình luận

Giao diện Đặt phòng

Giao diện cho trang Thông tin cá nhân, Lịch sử đặt phòng

Xây dựng giao diện Admin Dashboard để quản lí hệ thống

Giao diện quản lí Địa điểm, phòng, đặt phòng

Giao diện quản lí User

Host web trên Heroku, Vercel, …

Tạo các API để truyền và nhận dữ liệu từ Back-End với Front-End

Tạo API chức năng cho lấy và tìm kiếm phòng

Tạo API Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng, và phân loại người dùng

Tạo API cho chức năng Sửa thông tin cá nhân, xem lịch sử đặt phòng

Tạo API cho chức năng Đặt phòng

Tạo API cho các chức năng quản lý phòng, địa điểm

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý người dùng

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý đặt phòng

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

FIVERR
Nodejs
Tạo ứng dụng như Fiverr, một nền tảng cho các freelancers có thể trao đổi và cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng trên toàn quốc
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị

Giao diện cho trang Home

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện Danh sách các công việc

Giao diện Danh mục việc làm

Giao diện Thuê nhân sự

Giao diện cho trang Thông tin chi tiết nhân sự

Giao diện trang Thông tin cá nhân

Xây dựng giao diện Admin Dashboard để quản lí hệ thống

Giao diện quản lí User

Host web trên Heroku, Vercel, …

Tạo các API để truyền và nhận dữ liệu từ Back-End với Front-End

tạo API chức năng cho lấy và tìm kiếm công việc, loại công việc

Tạo API Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng, và phân loại người dùng

Tạo API Xác thực form đăng kí/đăng nhập trước khi thao tác với API

Tạo API cho chức năng Sửa thông tin cá nhân

Tạo API cho chức năng Thuê nhân sự

Tạo API cho các chức năng quản lý công việc, loại công việc

Tạo API cho các chức năng quản lý người dùng

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

Movie
Nodejs
Xây dựng hệ thống website đặt vé xem phim bao gồm: dashboard cho admin quản lý hệ thống người dùng, lịch chiếu, và phim; giao diện web cho người dùng xem lịch chiếu, xem phim, và đặt vé
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị

Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng, và phân chia loại người dùng

Giao diện cho trang Home

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện cho trang Movie Detail

Giao diện cho trang Đặt vé

Giao diện cho trang User Info

Xây dựng giao diện Admin Dashboard để quản lí hệ thống

Giao diện quản lí Movie

Giao diện quản lí User

Giao diện quản lí Đặt vé

Host web trên Heroku, Vercel, …

Tạo các API để truyền và nhận dữ liệu từ Back-End với Front-End

Tạo API cho lấy và tìm kiếm phim

Tạo API cho chức năng Đăng kí/Đăng nhập

Tạo API cho chức năng Sửa thông tin cá nhân

Tạo API cho chức năng đặt vé

Tạo API cho chức năng xem lịch sử đặt vé

Tạo API cho các chức năng quản lý phim

Tạo API cho các chức năng quản lý người dùng

Thống kê cơ bản các dữ liệu và hiện dưới dạng pie chart, bar chart

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

ĐIỂM KHÁC BIỆT & LỢI ÍCH CỦA KHÓA FRONT END TẠI CYBERSOFT

HỖ TRỢ HỌC TẬP

Trong suốt khóa học, học viên được hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và các mentor. Giảng viên chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN BỔ TRỢ

Bên cạnh việc học OFFLINE ngay tại trung tâm, bạn còn được truy xuất hệ thống bài giảng, bài tập bao gồm hơn 400 video được thu chất lượng để phục vụ trong suốt thời gian học.

Giáo trình học tập

 • Lộ trình học từ zero đến đi làm với đầy đủ skill theo nhà tuyển dụng
 • Thực chiến ngay từ buổi học đầu tiên
 • Thực hành gắn liền với kiến thức lý thuyết với nhiều dự án thực tế
 • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề
 • Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay
 • Lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để cập nhật kỹ năng đào tào nghề

Đội ngũ giảng viên/Mentor

 • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại công ty đến học viên
 • Trẻ, năng động, nhiệt huyết truyền đạt
 • Tận tậm hỗ trợ, sát cánh cùng học viên, review code liên tục
 • Khả năng truyền đạt, phân tích để học viên nắm tư duy và luyện tập tốt
 • Học theo lộ trình chi tiết
 • Hệ thống video xem trước khi đến lớp
 • Hệ thống bài giảng cập nhật liên tục
 • Hệ thống nộp bài tập, dự án có deadline và có mentor theo sát và nhận xét
 • Hệ thống thông báo, nhắc nhở học tập được cá nhân hóa theo từng học viên
 • Hệ thống tự luyện tập, tài liệu mở rộng, bài test theo từng skill

Hỗ trợ học tập

 • Nhóm hỗ trợ học tập liên tục ngoài giờ
 • Review code, chuản hóa code
 • Warmup

  Giáo trình
  học tập

 • Warmup

  Đội ngũ
  giảng viên/Mentor

 • Warmup

  Hỗ trợ
  học tập

 • Warmup

  Hệ thống
  E-learning

 • Giáo trình học tập

  • Lộ trình học từ zero đến đi làm
  • Biên soạn đầy đủ skill nhà tuyển dụng
  • Thực chiến ngay từ buổi học đầu tiên
  • Thực hành gắn liền với kiến thức lý thuyết
  • Nhiều dự án thực tế qua các capstone project
  • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề
  • Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay
  • Video xem bài trước, video khóa học liên quan, tài liệu luyện tập
  • Lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để cập nhật kỹ năng đào tào nghề
 • Đội ngũ giảng viên/Mentor

  • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại công ty đến học viên
  • Trẻ, năng động, nhiệt huyết truyền đạt
  • Tận tậm hỗ trợ, sát cánh cùng học viên, review code liên tục
  • Khả năng truyền đạt, phân tích để học viên nắm tư duy và luyện tập tốt
 • Hỗ trợ học tập

  • Nhóm hỗ trợ học tập liên tục ngoài giờ
  • Review code, chuản hóa code
 • Hệ thống E-Learning ĐỘC QUYỀN

  • Học theo lộ trình chi tiết theo yêu cầu nhà tuyển dụng
  • Hệ thống video xem trước khi đến lớp
  • Hệ thống bài giảng cập nhật liên tục
  • Hệ thống nộp bài tập, dự án có deadline
  • Mentor theo sát quá trình học tập, review code
  • Hệ thống thông báo, nhắc nhở học tập được cá nhân hóa theo từng học viên
  • Hệ thống tự luyện tập, tài liệu mở rộng
  • Hệ thống bài test theo từng skill để học viên kiểm tra skill của mình trong từng giai đoạn

LỢI ÍCH GIA TĂNG

LỢI ÍCH 1: Tốt nghiệp khóa học, bạn có thể tìm công việc với mức lương không dưới 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

Nếu bạn hoàn thành tất cả các dự án và các nội dung mà CyberSoft đã đưa ra, CyberSoft đảm bảo bạn sẽ được có được công việc xứng đáng với công sức và những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn sẽ được mời gọi từ nhiều công ty tuyển dụng và mức lương đề xuất của bạn hoàn toàn xứng đáng từ 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

LỢI ÍCH 2: Được học thông qua các dự án & có cơ hội được join vào công ty outsource của CyberSoft

Bạn sẽ được học thông qua các dự án outsource thực tế và có thể được chọn để tham gia vào các dự án mà CyberSoft đang triển khai cho khách hàng để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

LỢI ÍCH 3: Được truyền đạt và học hỏi những kinh nghiệm từ các dự án vô cùng thực tế từ GV và Mentor

Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các dự án thông qua những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Bạn sẽ được học hỏi qua những kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng bắt đầu một dự án, cách giải quyết các khó khăn và những điều gì nên tránh khi làm dự án.

LỢI ÍCH 4: Học và thực hiện tất cả những SKILL cần thiết của một lập trình Front - End chuyên nghiệp

Tất cả các SKILL được học được trình bày chi tiết trong phần đề cương chi tiết.

LỢI ÍCH 5: Được hỗ trợ ngay tại lớp học và trực tuyến bởi Mentor cực kì nhiệt tình

Mỗi lớp học đều được hỗ trợ bởi 1 hoặc 2 Mentor. Họ sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn các bài thực hành, các vấn đề bạn thắc mắc, hướng dẫn bạn tạo dự án và thực hiện các chức năng trong dự án. Các Mentor sẽ có nhóm trực tuyến để hỗ trợ bạn những lúc bạn khó khăn khi học và làm việc tại nhà.

LỢI ÍCH 6: Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức & nắm vững tư duy, cốt lõi của một lập trình Front - End chuyên nghiệp

Bạn được cung cấp toàn bộ kiến thức để không bị hỏng chỗ nào, bạn nắm cái cốt lõi để bạn bất chấp môi trường làm việc, bạn hoàn toàn có thể tự thích nghi và tự tìm hiểu các công nghệ mới dựa vào nền tảng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

LỢI ÍCH 7: Nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề từ các dự án

Bạn học được các kỹ năng làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để phân tích ra thành các phần nhỏ, ước lượng và giải quyết một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất.

LỢI ÍCH 8: Rèn luyện & nâng cao các kỹ năng giao tiếp với các nhóm và khách hàng

LỢI ÍCH 9: Hướng dẫn tạo một CV với các dự án mà bạn đã tham gia lúc học và cách Phỏng vấn ấn tượng trước nhà tuyển dụng

LỢI ÍCH 10: VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đào tạo Bootcamp 100% thực hành dựa trên dự án thực tế - project based - kết hợp Blended Learning & flipped class chuẩn đào tạo nghề ASU - Arizona Mỹ - Tương tác trực tiếp giảng viên - Hệ thống E-learning độc quyền - Tài liệu biên soạn độc quyền giúp cho cả người trái ngành, mất gốc hoặc đã có kiến thức về lập trình vẫn đáp ứng đủ skill để apply ngay việc làm sau khi học tại bất cứ đâu

3 giá trị mang lại cho bạn

01

Tương tác trực tiếp với giảng viên

02

Hệ thống E-learning độc quyền

03

Tương tác online liên tục ngoài giờ

Giảng Viên

 • CyberSoft tuyển chọn các Giảng viên là các Senior đang làm tại các công ty, tập đoàn lớp như ELCA, NashTech, Global CyberSoft, KMS, ...giàu kinh nghiệm thực tế, truyển đạt tốt và tận tâm.
 • CyberSoft nói KHÔNG với lý thuyết suông và vào học là phải CODE mỏi tay!
 • CyberSoft luôn training giảng viên, tham gia các khóa đào tạo tại đại học ASU - Arizona Mỹ và luôn cải tiến chương trình cũng như phương pháp dạy để đảm bảo học viên học tốt nhất, code thuần thục và phân tích tốt, có việc ngay sau khi học.
 • Giảng viên nhiệt tình chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

BẰNG CẤP VÀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành các dự án trong khóa học, CyberSoft sẽ cấp chứng nhận cho học viên. Cybersoft sẽ hỗ trợ liên tục và tích cực để giúp bạn tìm được việc làm trong lĩnh vực công nghệ, hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Kết nối việc làm với nhiều doanh nghiệp

Hệ thống kết nối tìm việc trọn đời

Sau khi bắt đầu học 1-2 tháng

Tham gia hệ thống việc làm

Hướng dẫn hệ thống CV tự động

Cập nhật những dự án đầu tiên vào CV

Hỗ trợ xem bảng điểm

Trong quá trình học

Hỗ trợ thông báo cập nhật CV

Trắc nghiệm đánh giá kỹ năng

Hỗ trợ theo dõi tiến độ học

Cập nhật bảng điểm theo tiến độ học

Trong lúc làm dự án cuối khoá

Tạo các CV trên LinkedIn, Github, Web Portfolio

Câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ kinh nghiệm pv

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khoá học

Cấp chứng nhận

Hệ thống việc làm hỗ trợ trọn đời

Kết nối doanh nghiệp trên hệ thống việc làm

Kiểm tra đánh giá năng lực

CÁC CÔNG TY CÁC CỰU HỌC VIÊN CYBERSOFT ĐANG LÀM VIỆC

100% học viên sau khi hoàn thành dự án đều có công việc như mong đợi tại các tập đoàn phần mềm, các công ty phần mềm đa quốc gia, các công ty khởi nghiệp....với thu nhập từ 90~140 triệu/1 năm.

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Các học viên tích cực thảo luận, phân tích, trao đổi với bạn học, với Mentor và Giảng viên trong suốt quá trình học.

HỌC PHÍ & GHI DANH

HỌC PHÍ:
7.412.000 Đ
GIÁ GỐC: 9.032.000 Đ

CHO 6 SUẤT ĐĂNG KÍ TRƯỚC 15/03 (CÒN 3 SUẤT).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :

 • Áp dụng thêm một trong các ƯU ĐÃI sau:

 • Học theo nhóm hoặc có bạn giới thiệu giảm 300.000 đ
THỜI LƯỢNG HỌC:

2 Tháng - 15 buổi

LỊCH KHAI GIẢNG

 • NodeJS 42 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 08/05/2024|Tối T4 + Sáng CN

  Tối : 18h30 đến 21h30
  Sáng: 8h30 đến 11h30

  Quận 1 - 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai

 • NodeJS 43 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 27/06/2024|Tối T3 + T5

  Tối : 18h30 đến 21h30

  Quận 1 - Lầu 3, toà nhà VNO , 124 Điện Biên Phủ

 • NodeJS 44 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 31/08/2024|Chiều T7 + CN

  Chiều : 14h đến 17h

  Quận 3 - 112 Cao Thắng

GHI DANH

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BÊN DƯỚI VÀ NHẤN ĐĂNG KÝ 

Câu hỏi thường gặp

Full Stack cho Website được tạo thành từ front-end, back-end và cơ sở dữ liệu. Front-end là những gì bạn nhìn thấy khi truy cập vào website: màu sắc, các nút, nội dung, v.v. Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu của hệ thống website và back-end giúp xử lý truyền nhận các dữ liệu từ front-end xuống cơ sở dữ liệu và ngược lại. Mỗi phần trong Full Stack sử dụng các công cụ, frameworks và công nghệ khác nhau. Vì vậy, khi bạn học "full-stack", bạn sẽ được dạy ngôn ngữ cũng như các công cụ front-end, back-end liên quan mà bạn sẽ cần để tạo ứng dụng của riêng mình từ đầu đến cuối.

Cybersoft đã dạy hơn 5000+ học viên và chúng tôi nhận thấy rằng các kỹ năng của full stack thực sự giúp học viên nổi bật với nhà tuyển dụng và đạt được mức lương vượt trội hơn so với các học viên chỉ học về front-end hoặc back-end. Ngoài ra, do lập trình viên Full stack biết cả Front-end, Back-end, Cơ sơ dữ liệu… nên họ trở thành cầu nối giữa các thành viên trong dự án, giúp công việc trôi chảy hơn. Điều này giúp họ trở thành key member trong team nên sự nghiệp cũng dễ thăng tiến hơn.

Hơn 70% sinh viên của Cybersoft đều là trái ngành, không có kinh nghiệm lập trình khi họ đăng ký vào chương trình. Bạn sẽ không cần làm kiểm tra hay đánh giá đầu vào bởi vì các kiến thức lập trình đều sẽ được dạy trong chương trình bất kể bạn có nền tảng hay không. Khóa học này được phát triển một cách rõ ràng để đảm bảo rằng học viên sẽ thành công, bất kể họ có ít hay không có kinh nghiệm lập trình.

Ngay khi bắt đầu học, bạn sẽ được tham gia vào hệ thống học tập giúp theo dõi tiến độ học và có định hướng lộ trình học rõ ràng. Ngoài ra, bạn còn được tham gia vào hệ thống hỗ trợ việc làm trọn đời. Trong suốt qúa trình học, các giảng viên và mentor sẽ liên tục hướng dẫn và hỗ trợ, giúp bạn đạt được kỹ năng kinh nghiệm phù hợp các nhà tuyển dụng. Khi gần kết thúc khoá học, bạn sẽ được hướng dẫn tạo cv, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn và kết nối các doanh nghiệp trên hệ thống việc làm.

Ngoài giờ học tại lớp, học viên còn được hỗ trợ tích cực từ Giảng viên, Mentor và các bạn cùng lớp trên kênh thảo luận và kênh chat cực kì sôi nổi.

Nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn, hãy liên hệ với giảng viên, mentor và fanpage để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn đi đúng hướng và cải thiện việc học.

Đừng ngại inbox ngay fanpage của CyberSoft để được tư vấn chi tiết về lộ trình học cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp và nhận được các ưu đãi bất ngờ khi đăng ký sớm.

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP