LUYỆN 100% THỰC HÀNH QUA 16 CHỦ ĐỀ & CÁC DỰ ÁN JAVA

Học theo lộ trình tuyển dụng của doanh nghiệp

Chủ đề 1: Tư duy lập trình và nền tảng

Tư Duy Phân tích Kiểu dữ liệu Biến/Hằng if,else switch,case Vòng lặp for, while, do while

Chủ đề 2: Lập trình xử lý Mảng, Chuỗi, Hàm, CTDL căn bản chuyên sâu

Hàm Mảng 1 chiều Mảng 2 chiều Chuỗi Hàm xử lý mảng

Chủ đề 3: Thuật toán nền tảng qua các dự án

Cờ hiệu, tổng, tích lũy Sắp xếp Tìm kiếm Mô tả giải thuật
chudeJAVA4

Chủ đề 4: Lập trình hướng đối tượng nền tảng chuyên sâu

Đóng gói Kế thừa Đa hình Trừu tượng Sơ đồ lớp Phân tích thực tế

Chủ đề 5: HTML, CSS, HTML5, CSS3, Layout, Flexbox qua nhiều dự án nền tảng đến chuyên sâu

HTML CSS HTML5 CSS3 Form Flexbox-Grid Animation

Chủ đề 6: Bootstrap và Responsive design trong thực tế

Responsive Bootstrap Chia bố cục Phân tích dự án Media Queries

Chủ đề 7: Javascript Axios ES với API nền tảng & chuyên sâu

Axios API CRUD JSON Promise fetch API Async & Await Bất đồng bộ

Chủ đề 8: Làm quen với nền tảng MySQL và thao tác về cơ sở dữ liệu

Giới thiệu database Hướng dẫn cài đặt Câu truy vấn Cơ sở dữ liệu quan hệ

Chủ đề 9: JAVA 8

JAVA 8 Behavior Parameterization Anonymous class Function Interfaces Lambda Function Reference Optional

Chủ đề 10: Servlet, JSP viết API Service nền tảng chuyên sâu

Servlet Interface Application Server JSP HTTP Container Servlet Instance

Chủ đề 11: Git, công cụ quản lý nhóm, mô hình Scrum/Agile

Git-Github Scrum Agile Teamwork Qui trình phần mềm Deploy

Chủ đề 12: Tìm hiểu về Spring Web căn bản

Design pattern Upload file Spring Bean Form Validator Mô hình 3 khối

Chủ đề 13: Áp dụng Spring vào Dự án CRM

Design pattern Spring Spring Web Qui trình phần mềm Phân tích dự án

Chủ đề 14: Spring Nâng cao với Dự án vận hành Bảo Hiểm

Spring Tile Handling Events Service Spring Mail JDBC Phân tích dự án

Chủ đề 15: Vấn đề Bảo mật

Spring Security Hibernate Cache Tối ưu hóa

Chủ đề 16: Triển khai dự án với Heroku, Docker

Docker compose Docker pull push build Container Image Volume Hub docker Deploy dự án

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

 • Bạn đang tìm một công việc mới, tuyển nhiều, lương cao và quan trọng là theo đuổi được đam mê của chính mình ?
 • Bạn thích làm việc trong các lĩnh vực lớn như Ngân hàng, bảo hiểm, các dự án cho các tập đoàn nước ngoài, đa quốc gia với mới lương hậu hĩnh ?
 • Bạn muốn bắt đầu một nghề mới cho mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, mất gốc, thiếu tự tin lập trình, mất gốc khi học lập trình, bắt đầu từ ZERO ?

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của bạn

Bạn sẽ được cung cấp TẤT TẦN TẬT các kiến thức lập trình JAVA Web chuyên nghiệp (JAVA Back-End Developer), từ phân tích hệ thống, phân tích hướng đối tượng UML, phân tích cơ sở dữ liệu, thao tác giao tiếp Back End và Front End. Bạn sẽ được học từ Java Core đến JSP/Servlet đến Spring Web, Spring Boot và các công nghệ mới nhất của Java Microservices qua các dự án vô cùng thực tế.

Kết nối bạn với các chuyên gia lập trình

Bạn sẽ code 'Sặp mặt' , không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được support nhiệt tình mọi lúc cùng với MENTOR hỗ trợ suốt quá trình học. Và được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp

Hãy để nhà tuyển dụng “chốt đơn” ngay với bạn

Bạn sẽ được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp. Bạn CHỨNG TỎ được với nhà tuyển dụng bạn có đầy đủ kinh nghiệm từng trải qua các dự án khi học với Cybersoft, điều mà Doanh nghiệp luôn yêu cầu khi phỏng vấn !!!!!

Lộ trình được thiết kế cho cuộc sống bận rộn của bạn

Bạn có thể tham gia khoá học trực tiếp hoặc học online thoải mái ở nhà. Tài nguyên và hệ thống học tập vô cùng lớn và chuyên nghiệp, bạn sẽ có các hệ thống để thẩm định kiến thức học, hệ thống Bài giảng và HƠN 350 VIDEO đã được thu âm cực kì chất lượng

8500+

Học viên tốt nghiệp

2017

Năm thành lập

80%

Trái nghành có việc làm sau khi học

100tr

Mức lương trung bình năm đầu tiên sau tốt nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người muốn thay đổi nghề nghiệp

Bạn là Điện tử, Cơ điện tử, Kinh tế, Ngân hàng... mong muốn chuyển nghề và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.

Sinh viên ngành IT

Bạn đang là sinh viên IT đang học hoặc đã tốt nghiệp, muốn có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng và kết nối với doanh nghiệp sau khi ra trường

Doanh nghiệp và các chủ dự án

Các startup, chủ dự án muốn tìm hiểu lập trình để tuyển dụng, xây dựng đội ngũ lập trình riêng phát triển hệ thống, sản phẩm của công ty.

Người muốn phát triển sự nghiệp

Các lập trình viên muốn nâng cao kỹ năng và cập nhật các thay đổi của công nghệ giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình và tạo ra một cv thu hút các nhà tuyển dụng.

Mục Tiêu

Nắm vững và vận dụng các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, task)

Thực hành và hiểu sâu các công cụ lập trình/ Teamwork, kỹ năng mềm

Nắm vững và Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

Nắm vững các phương pháp để tay nghề luôn được vững chắc, kiến thức luôn được cập nhật

Nắm rõ tố chất của một Lập trình Back-End Chuyên Nghiệp

Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề Lập trình Back-End JAVA

Mục Tiêu

Nắm vững các phương pháp để tay nghề luôn được vững chắc, kiến thức luôn được cập nhật

Nắm rõ tố chất của một Lập trình Back-End Chuyên Nghiệp

Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề Lập trình Back-End

Đầu ra khóa học

LỘ TRÌNH TỔNG QUAN

Tổng quan Java Core

Công cụ lập trình

Cấu trúc điều kiện

Chuỗi mảng, Vòng lặp

Collections,Thư viện

Thuật toán

Game đoán số

JAVA-CORE
OOP

OOP

Tổ chức sơ đồ lớp

Interface

Đóng gói, Kế thừa

Đa hình, Trừu tượng

Các hạn chế trong OOP

Dự án QLNS

Phân tích yêu cầu

Model hóa đối tượng

Teamwork, quản lý task

Ứng dựng OOP

Ứng dựng thuật toán

Quán lý nhân sự

CAPSTONE
JAVA-OOP
HTML-CSS-JS

HTML/CSS

HTML5,CSS3,Flexbox

Bootstrap, Responsive

JavaScript, ES6

Mô hình FE và BE

Giao tiếp với API

Layout Hospital

Layout My Resume

Phân tích yêu cầu

Tổ chức dự án

Teamwork, quản lý task

Ứng dựng Responsive

Ứng dựng Call API

Web Shoes Shop

CAPSTONE
HTML-CSS-JS
DATABASE

JAVA 8

Kết nối với CSDL bằng JDBC

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Docker và MySQL

MySQL và câu truy vấn

Quan hệ các bảng

Java Servlet

Dự án QL Thư viện

Phân tích yêu cầu

Mô hình hoá đối tượng

Phân tích DB

Teamwork, quản lý task

Xây dựng UI và các API

Quản lý thư viện

CAPSTONE DATABASE
GIT

Version Control System

Github

Các lệnh của Git

Quản lý mã nguồn

Làm việc với nhánh

Xử lý xung đột code

Deploy website

Spring framework

SOLID, Dependency Injection

RESTful API, ORM

Spring Data, JPA

Các kỹ thuật testing

Spring Security

Hệ thống bảo hiểm

Food Delivery

SPRING FRAMEWORK

Quản lý dự án

Deploy và báo cáo

Dự án Jira

Web E-commerce

QL khách sạn

Đặt vé xem phim

FINAL PROJECT
INTERVIEW & JOB

Review CV

Tạo CV tự động

Câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ kinh nghiệm

Kết nối doanh nghiệp

Hệ thống việc làm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CYBERSOFT TÍCH HỢP TẤT CẢ KIẾN THỨC BÊN DƯỚI VÀO CÁC DỰ ÁN THỰC TẾ
TRONG TỪNG BUỔI HỌC. NGAY BUỔI ĐẦU ĐÃ CÓ DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN
BẮT ĐẦU LỘ TRÌNH (54 BUỔI - 6.5 THÁNG)

PHẦN 1

TƯ DUY LẬP TRÌNH & NỀN TẢNG VỚI JAVA CORE

 • Các kiến thức cốt lõi của bất kì ngôn ngữ lập trình

 • Kiểu dữ liệu, hằng, biến trong chương trình

 • Kích thước lưu trữ

 • Thư viện hàm

 • Định dạng nhập xuất

 • Cấu trúc rẽ nhánh/ điều kiện

 • Mô hình 3 khối

 • Cấu trúc lặp

 • Nền tảng về cấu trúc dữ liệu mảng

 • Mảng tĩnh và mảng động

 • Mảng 1 chiều, 2 chiều

 • Các kỹ thuật xử lý với mảng

 • Thuật toán nền tảng

 • Ứng dụng bài toán sắp xếp trong thực tế

 • Ứng dụng của tìm kiếm trong thực tế

 • Xây dựng ứng dụng Game đoán số

PHẦN 2

NỀN TẢNG VÀ NÂNG CAO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 • Yêu cầu cần phải sử dụng Lập trình Hướng Đối Tượng

 • Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

 • Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

 • Tính đa hình/đa xạ trong lập trình hướng đối tượng

 • Áp dụng hướng đối tượng vào bài toán thực tế

 • Xây dựng sơ đồ lớp & Tổ chức dự án chuẩn Hướng đối tượng

 • Lớp trừu tượng - Phương thức trừu tượng

 • Interface trong hướng đối tượng

 • Phân tích dự án theo mô hình hướng đối tượng

 • Tổ chức các lớp theo nghiệp vụ

 • Coding theo nghiệp vụ dự án

 • Sử dụng tất cả kiến thức về hướng đối tượng, thuật toán

 • Xây dựng dự án Quản Lý Sinh Viên

 • Xây dựng dự án Quản Lý Nhân Sự

PHẦN 3

NỀN TẢNG FRONT-END CHO HỆ THỐNG WEBSITE

 • Mối quan hệ Front-End và Back-End

 • Các kiến thức nền tảng về Front-End

 • Các thẻ nền tảng trong HTML

 • Nền tảng CSS

 • Phân loại CSS

 • CSS Selector

 • Phân tích bố cục website

 • CSS Text& CSS Font & CSS Padding & margin& CSS Display & List Style & CSS float & Border & CSS Position & CSS Table & Chèn & Sử dụng thư viện font

 • Grid layout

 • Flexbox layout

 • Xây dựng web landing page Hospital

PHẦN 4

RESPONSIVE & BOOTSTRAP & HTML5 & CSS3 & ANIMATION

 • Responsive website, website tương thích cho tất cả thiết bị

 • Bootstrap & thực hành chia layout

 • Các thẻ HTML5 & CSS chính yếu

 • Media Query

 • Animation

 • Các loại container

 • Alignment & Color & Margin & Padding & Border & Button & Dropdown

 • Navbar, Carousel, Grid System

 • Xây dựng web bootstrap Portfolio

PHẦN 5

JAVASCRIPT NỀN TẢNG GIAO TIẾP API

 • Các kiến thức nền tảng: Biến, kiểu dữ liệu, hằng, hàm, toán tử

 • Tương tác giao diện & DOM & Javascript

 • Giao tiếp với BE thông qua API

 • Xử lý dữ liệu JSON

 • Phân tích dự án

 • Tổ chức dự án & phân tích sơ đồ lớp đối tượng

 • Phân tích giải thuật cho các nghiệp vụ

 • Fetch API Axios call API

 • Xây dựng dự án quản lý Shoes Shop

PHẦN 6

LÀM VIỆC VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Các loại Cơ sở dữ liệu, SQL, Hệ quản trị dữ liệu

 • Làm việc với MySQL

 • Thao tác với CSDL, Bảng, Dữ Liệu

 • Tạo các bảng dữ liệu cho các dự án

 • Làm việc với câu lệnh SELECT - SELECT DISTINCT

 • Câu lệnh SELECT WHERE

 • Câu lệnh SELECT với toán tử AND, OR, NOT và ORDER BY

 • Câu lệnh SELECT với Hàm SQL và GROUP BY, Having

 • SELECT với Ngày Giờ trong SQL

 • INDEX và AUTO INCREMENT

 • SQL Constraint - NOT NULL và UNIQUE

 • Quan hệ các bảng

 • SELECT với Ngày Giờ trong SQL

 • Câu lệnh SQL JOIN - Gộp các bảng dữ liệu

 • SUB QUERY trong SQL

 • Thực hành với Ứng dụng quản lý thư viện

PHẦN 7

JAVA 8 và JAVA SERVLET QUA DỰ ÁN THỰC TẾ

 • Thiết lập môi trường

 • Tìm hiểu về JAVA 8

 • Kĩ thuật Behavior Parameterization, Anonymous class, Functional Interface, Lambda

 • Cải thiện readability bằng Function Reference thay cho Lambda

 • Ứng dụng Optional và các phương thức map, flatMap, filter, orElse, ifPresent

 • Mô hình thực hiện

 • Chu kì sống Servlet

 • ServletRequest trong Java Servlet

 • ServletResponse trong Java Servlet

 • HTTP Response Code trong Java Servlet

 • Đọc dữ liệu gửi lên từ client qua URL trong Java Web

 • Đọc dữ liệu từ POST và GET trong HTML Form trong Java Servlet

 • Bắt lỗi xảy ra về trang thân thiện trong Java Servlet

 • Redirect - Chuyển hướng trang web trong Java Servlet

 • Auto Refresh - Tự động làm mới trang Java Servlet

 • RequestDispatcher trong Java Servlet

 • ServletContext trong Java Servlet

 • Java Servlet và JDBC làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Java Servlet Cookies

 • Login sử dụng Servlet Cookie

 • Java Servlet Session

 • Login và Logout sử dụng Servlet Session

 • Java Servlet Filter

 • Java Servlet Filter sử dụng Java config

 • Java Servlet Filter tính số lượt truy cập website

 • Java Servlet FilterConfig

 • Thực hành với Ứng dụng quản lý thư viện

PHẦN 8

JSP/SERVLET TOÀN TẬP QUA DỰ ÁN

 • Phân biệt JSP & Servlet

 • Giới Thiệu JSP

 • JSP - HttpServletRequest

 • JSP - HttpServletResponse

 • JSP Form

 • JSP và JDBC

 • JSP Filter

 • JSP Session

 • JSP Cookies

 • JSP Upload File

 • JSP - Expression Language (EL)

 • JSP Tag Library (JSTL)

 • Hoàn thiện dự án quản lý thư viện với JSP - Servlet

PHẦN 9

SPRING WEB CĂN BẢN - NÂNG CAO - HỆ THỐNG VẬN HÀNH BẢO HIỂM

 • Thiết kế mẫu - Design pattern trong Java

 • Dependency Injection

 • Giới thiệu Maven Tool

 • HelloWorld Spring Web (XML & Java Config)

 • Spring Bean - Tạo và Sử dụng

 • Spring RequestMapping và Hàm Controller

 • Spring Static Resources Files

 • Spring @PathVariable

 • Spring Form Validation API

 • Spring Form Validator

 • Spring Upload File

 • Spring Download File

 • Spring và Clean Architecture

 • Spring JDBC Template và CSDL

 • Spring Properties Source

 • Spring JDBC Transaction

 • Spring và Hibernate Framework

 • Spring Exception Handler

 • Spring Log4J

 • Xây dựng Hệ thống vận hành bảo hiểm với Spring Web

PHẦN 10

SPRING WEB NÂNG CAO

 • Spring Tile 3 - Bố cục trang

 • Spring Messages Properties

 • Spring Security (Login, Authoticate)

 • Spring Mail - Gửi Email

 • Áp dụng vào dự án thực tế

PHẦN 11

SPRING WEB & SERVICES

 • Service trong Spring

 • Spring Restful Web Service

 • Viết các Service cho dự án Ứng dụng bảo hiểm

PHẦN 12

SPRING BOOT - HOÀN THIỆN HỆ THỐNG FOOD DELIVERY

 • Spring Boot - Tạo và Cấu hình Project

 • Spring Boot - Build bằng tay

 • Spring Boot - Cấu hình bằng Properties và Xml

 • Spring Boot - JSP View

 • Spring Boot - FOOD Delivery

PHẦN 13

SPRING BOOT CHUYÊN SÂU

 • Spring Boot - Upload File

 • Spring Boot - JDBC

 • Spring Boot - JPA Hibernate Total

 • Spring Boot - Security

 • Spring Security - Login Form và Hibernate

 • RabbitMQ - Hệ thống Queue

 • Redit - Hệ thống lưu cache

 • Docker

PHẦN 14

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

 • Các công cụ làm việc nhóm

 • Các vấn đề quan trọng trong lúc làm việc nhóm

 • Phân chia nhóm cho các dự án

PHẦN 15

MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DỰ ÁN

 • Phân tích dự án

 • Phân tích hướng đối tượng UML

 • Xây dựng lược đồ Use-Case, Actor cho dự án

 • Lược đồ Sequence Diagram

 • Phân nhóm - thảo luận nhóm thực hiện

PHẦN 16

TỐI ƯU WEBSITE VÀ DỰ ÁN

 • Tổ chức dự án và code theo chuẩn Clean Code

 • Tối ưu hoá Database (procedure, function, insert batch)

 • Công cụ đo tốc độ

PHẦN 17

TỐ CHẤT LẬP TRÌNH VIÊN

 • Làm sao để luôn giữ vững phong độ lập trình

 • Các kiến thức liên quan đến Việc làm, xin việc, văn hóa công ty lúc làm việc

 • Các kỹ năng để trở thành một lập trình chuyên nghiệp

 • Các kỹ năng lúc làm việc

PHẦN 18

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 • Áp dụng tất cả kiến thức đã học

 • Phân tích yêu cầu

 • Xây dựng giao diện

 • Tổ chức ứng dụng

 • Tổ chức sơ đồ lớp

 • Qui trình thực hiện

 • Vấn đáp đồ án

 • Xây dựng các dự án như Đặt vé xem phim, Quản lý Khách Sạn, Web bán hàng, Quản lý Task Jira ...

 • CẤP CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC

PHẦN 19

DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN

 • Hướng dẫn viết CV

 • Tham quan doanh nghiệp

 • Ngày hội việc làm

 • Tổ chức phỏng vấn theo đợt

 • KẾT NỐI VIỆC LÀM TỚI DOANH NGHIỆP

BẠN ĐÃ LÀ MỘT
LẬP TRÌNH JAVA WEB CHUYÊN NGHIỆP

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER' khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp flippclass qua xem video, tài liệu kết hợp nghe giảng trực tiếp, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

DỰ ÁN CUỐI KHÓA

Các dự án cuối khóa được dựng lên để nâng cao tư duy phân chia layout, khả năng thiết kế flow UI/UX, cách giàn cắt layout, tổ chức dự án và xây dựng hệ thống

AIRBNB
Java, Spring Framework
Tạo một hệ thống như AirBnB, giúp connect Người cho thuê và Người thuê địa điểm, cũng như là tạo cơ hội cho các Freelance Photographer chụp hình nhà, địa điểm, và phong cảnh xung quanh
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện

Xây dựng giao diện căn bản như AirBnB, bao gồm các trang như trang quản lí booking, trang messaging, trang danh sách các địa điểm, trang chi tiết của 1 địa điểm, ...

Thao tác với API

Sử dụng API do trung tâm cung cấp để tương tác với giao diện, tạo thành công các đơn booking, tạo và quản lí profile của 1 host/guest/freelancer, ...

Trình bày ý tưởng

Trình bày đồ án với các công ty liên kết, được hướng dẫn viết CV và hướng dẫn phỏng vấn

JIRA
Java, Spring Framework
Tạo ứng dụng như Jira, nhằm quản lý dự án và flow công việc một cách hệ thống. Jira tập trung vào việc hỗ trợ quản lí theo quy trình Scrum và Agile, gồm các công cụ quản lí task như Kanban, tạo Backlog, …
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện

Xây dựng giao diện căn bản như Jira, bao gồm các trang như trang dashboard quản lí toàn bộ, trang Roadmap, trang Backlog, trang quản lý team và các thành viên, các settings và thanh header, ...

Thao tác với API

Sử dụng API do trung tâm cung cấp để tạo dự án và quản lý team, phân chia task và quản lý công việc (Assignee, Assigner), quản lý Kanban và workflow, quản lý các tag và filter, upload và hiện file, ...

Trình bày ý tưởng

Trình bày đồ án với các công ty liên kết, được hướng dẫn viết CV và hướng dẫn phỏng vấn

FIVERR
Java, Spring Framework
Tạo ứng dụng như Fiverr, một nền tảng cho các freelancers có thể trao đổi và cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng trên toàn quốc
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện

Xây dựng giao diện như Fiverr, từ mega menu tới các trang chính, bao gồm trang quản lý product của Seller, quản lý khu vực comment, trang message giữa Customer và Seller, ...

Thao tác với API

Sử dụng API do trung tâm cung cấp để thực hiện các chức năng upload sản phẩm và price package, tạo flow giao dịch giữa Customer và Seller, tìm kiếm và phân chia danh mục, hoặc quản lí bình luận và rating của một sản phẩm, ...

Trình bày ý tưởng

Trình bày đồ án với các công ty liên kết, được hướng dẫn viết CV và hướng dẫn phỏng vấn

ĐIỂM KHÁC BIỆT & LỢI ÍCH CỦA KHÓA FRONT END TẠI CYBERSOFT

HỖ TRỢ HỌC TẬP

Trong suốt khóa học, học viên được hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và các mentor. Giảng viên chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN BỔ TRỢ

Bên cạnh việc học OFFLINE ngay tại trung tâm, bạn còn được truy xuất hệ thống bài giảng, bài tập bao gồm hơn 400 video được thu chất lượng để phục vụ trong suốt thời gian học.

Giáo trình học tập

 • Lộ trình học từ zero đến đi làm với đầy đủ skill theo nhà tuyển dụng
 • Thực chiến ngay từ buổi học đầu tiên
 • Thực hành gắn liền với kiến thức lý thuyết với nhiều dự án thực tế
 • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề
 • Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay
 • Lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để cập nhật kỹ năng đào tào nghề

Đội ngũ giảng viên/Mentor

 • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại công ty đến học viên
 • Trẻ, năng động, nhiệt huyết truyền đạt
 • Tận tậm hỗ trợ, sát cánh cùng học viên, review code liên tục
 • Khả năng truyền đạt, phân tích để học viên nắm tư duy và luyện tập tốt
 • Học theo lộ trình chi tiết
 • Hệ thống video xem trước khi đến lớp
 • Hệ thống bài giảng cập nhật liên tục
 • Hệ thống nộp bài tập, dự án có deadline và có mentor theo sát và nhận xét
 • Hệ thống thông báo, nhắc nhở học tập được cá nhân hóa theo từng học viên
 • Hệ thống tự luyện tập, tài liệu mở rộng, bài test theo từng skill

Hỗ trợ học tập

 • Nhóm hỗ trợ học tập liên tục ngoài giờ
 • Review code, chuản hóa code
 • Warmup

  Giáo trình
  học tập

 • Warmup

  Đội ngũ
  giảng viên/Mentor

 • Warmup

  Hỗ trợ
  học tập

 • Warmup

  Hệ thống
  E-learning

 • Giáo trình học tập

  • Lộ trình học từ zero đến đi làm
  • Biên soạn đầy đủ skill nhà tuyển dụng
  • Thực chiến ngay từ buổi học đầu tiên
  • Thực hành gắn liền với kiến thức lý thuyết
  • Nhiều dự án thực tế qua các capstone project
  • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề
  • Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay
  • Video xem bài trước, video khóa học liên quan, tài liệu luyện tập
  • Lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để cập nhật kỹ năng đào tào nghề
 • Đội ngũ giảng viên/Mentor

  • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại công ty đến học viên
  • Trẻ, năng động, nhiệt huyết truyền đạt
  • Tận tậm hỗ trợ, sát cánh cùng học viên, review code liên tục
  • Khả năng truyền đạt, phân tích để học viên nắm tư duy và luyện tập tốt
 • Hỗ trợ học tập

  • Nhóm hỗ trợ học tập liên tục ngoài giờ
  • Review code, chuản hóa code
 • Hệ thống E-Learning ĐỘC QUYỀN

  • Học theo lộ trình chi tiết theo yêu cầu nhà tuyển dụng
  • Hệ thống video xem trước khi đến lớp
  • Hệ thống bài giảng cập nhật liên tục
  • Hệ thống nộp bài tập, dự án có deadline
  • Mentor theo sát quá trình học tập, review code
  • Hệ thống thông báo, nhắc nhở học tập được cá nhân hóa theo từng học viên
  • Hệ thống tự luyện tập, tài liệu mở rộng
  • Hệ thống bài test theo từng skill để học viên kiểm tra skill của mình trong từng giai đoạn

LỢI ÍCH GIA TĂNG

LỢI ÍCH 1: Tốt nghiệp khóa học, bạn có thể tìm công việc với mức lương không dưới 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

Nếu bạn hoàn thành tất cả các dự án và các nội dung mà CyberSoft đã đưa ra, CyberSoft đảm bảo bạn sẽ được có được công việc xứng đáng với công sức và những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn sẽ được mời gọi từ nhiều công ty tuyển dụng và mức lương đề xuất của bạn hoàn toàn xứng đáng từ 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

LỢI ÍCH 2: Được học thông qua các dự án & có cơ hội được join vào công ty outsource của CyberSoft

Bạn sẽ được học thông qua các dự án outsource thực tế và có thể được chọn để tham gia vào các dự án mà CyberSoft đang triển khai cho khách hàng để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

LỢI ÍCH 3: Được truyền đạt và học hỏi những kinh nghiệm từ các dự án vô cùng thực tế từ GV và Mentor

Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các dự án thông qua những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Bạn sẽ được học hỏi qua những kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng bắt đầu một dự án, cách giải quyết các khó khăn và những điều gì nên tránh khi làm dự án.

LỢI ÍCH 4: Học và thực hiện tất cả những SKILL cần thiết của một lập trình Front - End chuyên nghiệp

Tất cả các SKILL được học được trình bày chi tiết trong phần đề cương chi tiết.

LỢI ÍCH 5: Được hỗ trợ ngay tại lớp học và trực tuyến bởi Mentor cực kì nhiệt tình

Mỗi lớp học đều được hỗ trợ bởi 1 hoặc 2 Mentor. Họ sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn các bài thực hành, các vấn đề bạn thắc mắc, hướng dẫn bạn tạo dự án và thực hiện các chức năng trong dự án. Các Mentor sẽ có nhóm trực tuyến để hỗ trợ bạn những lúc bạn khó khăn khi học và làm việc tại nhà.

LỢI ÍCH 6: Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức & nắm vững tư duy, cốt lõi của một lập trình Front - End chuyên nghiệp

Bạn được cung cấp toàn bộ kiến thức để không bị hỏng chỗ nào, bạn nắm cái cốt lõi để bạn bất chấp môi trường làm việc, bạn hoàn toàn có thể tự thích nghi và tự tìm hiểu các công nghệ mới dựa vào nền tảng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

LỢI ÍCH 7: Nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề từ các dự án

Bạn học được các kỹ năng làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để phân tích ra thành các phần nhỏ, ước lượng và giải quyết một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất.

LỢI ÍCH 8: Rèn luyện & nâng cao các kỹ năng giao tiếp với các nhóm và khách hàng

LỢI ÍCH 9: Hướng dẫn tạo một CV với các dự án mà bạn đã tham gia lúc học và cách Phỏng vấn ấn tượng trước nhà tuyển dụng

LỢI ÍCH 10: VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đào tạo Bootcamp 100% thực hành dựa trên dự án thực tế - project based - kết hợp Blended Learning & flipped class chuẩn đào tạo nghề ASU - Arizona Mỹ - Tương tác trực tiếp giảng viên - Hệ thống E-learning độc quyền - Tài liệu biên soạn độc quyền giúp cho cả người trái ngành, mất gốc hoặc đã có kiến thức về lập trình vẫn đáp ứng đủ skill để apply ngay việc làm sau khi học tại bất cứ đâu

3 giá trị mang lại cho bạn

01

Tương tác trực tiếp với giảng viên

02

Hệ thống E-learning độc quyền

03

Tương tác online liên tục ngoài giờ

Giảng Viên

 • CyberSoft tuyển chọn các Giảng viên là các Senior đang làm tại các công ty, tập đoàn lớp như ELCA, NashTech, Global CyberSoft, KMS, ...giàu kinh nghiệm thực tế, truyển đạt tốt và tận tâm.
 • CyberSoft nói KHÔNG với lý thuyết suông và vào học là phải CODE mỏi tay!
 • CyberSoft luôn training giảng viên, tham gia các khóa đào tạo tại đại học ASU - Arizona Mỹ và luôn cải tiến chương trình cũng như phương pháp dạy để đảm bảo học viên học tốt nhất, code thuần thục và phân tích tốt, có việc ngay sau khi học.
 • Giảng viên nhiệt tình chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

BẰNG CẤP VÀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành các dự án trong khóa học, CyberSoft sẽ cấp chứng nhận cho học viên. Cybersoft sẽ hỗ trợ liên tục và tích cực để giúp bạn tìm được việc làm trong lĩnh vực công nghệ, hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Kết nối việc làm với nhiều doanh nghiệp

Hệ thống kết nối tìm việc trọn đời

Sau khi bắt đầu học 1-2 tháng

Tham gia hệ thống việc làm

Hướng dẫn hệ thống CV tự động

Cập nhật những dự án đầu tiên vào CV

Hỗ trợ xem bảng điểm

Trong quá trình học

Hỗ trợ thông báo cập nhật CV

Trắc nghiệm đánh giá kỹ năng

Hỗ trợ theo dõi tiến độ học

Cập nhật bảng điểm theo tiến độ học

Trong lúc làm dự án cuối khoá

Tạo các CV trên LinkedIn, Github, Web Portfolio

Câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ kinh nghiệm pv

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khoá học

Cấp chứng nhận

Hệ thống việc làm hỗ trợ trọn đời

Kết nối doanh nghiệp trên hệ thống việc làm

Kiểm tra đánh giá năng lực

CÁC CÔNG TY CÁC CỰU HỌC VIÊN CYBERSOFT ĐANG LÀM VIỆC

100% học viên sau khi hoàn thành dự án đều có công việc như mong đợi tại các tập đoàn phần mềm, các công ty phần mềm đa quốc gia, các công ty khởi nghiệp....với thu nhập từ 90~140 triệu/1 năm.

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Các học viên tích cực thảo luận, phân tích, trao đổi với bạn học, với Mentor và Giảng viên trong suốt quá trình học.

HỌC PHÍ & GHI DANH

HỌC PHÍ:
24.319.600 Đ
GIÁ GỐC: 27.715.200 Đ

INBOX ĐỂ CÓ ƯU ĐÃI TỐT HƠN TRÊN WEB(SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN TRONG NGÀY).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :

 • Áp dụng thêm một trong các ƯU ĐÃI sau:

 • Học theo nhóm hoặc có bạn giới thiệu giảm 400.000 đ
THỜI LƯỢNG HỌC:

6.5 tháng ( 27 Tuần - 54 buổi)

LỊCH KHAI GIẢNG

 • Bootcamp BE JAVA 07 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 28/06/2024|Tối T2 - T6

  Tối: 18h30 - 21h30

  Quận 3 - Tầng 5, Toà nhà Suri, 112 Cao Thắng

 • Bootcamp BE JAVA 08 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 31/08/2024|Tối T4 - Sáng CN

  Tối: 18h30 - 21h30
  Sáng: 8h30 - 11h30

  Quận 3 - Tầng 5, Toà nhà Suri, 112 Cao Thắng

 • Bootcamp BE JAVA 09 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 29/09/2024|Tối T4 - Sáng CN

  Tối: 18h30 - 21h30
  Sáng: 8h30 - 11h30

  Thủ Đức - 6C Đường số 8, Linh Tây

 • Bootcamp JAVA ĐN 01 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 26/09/2024|Tối T3 - T5

  Tối: 18h30 - 21h30

  Quận Hải Châu - 103 Nguyễn Hữu Dật

GHI DANH

Câu hỏi thường gặp

Full Stack cho Website được tạo thành từ front-end, back-end và cơ sở dữ liệu. Front-end là những gì bạn nhìn thấy khi truy cập vào website: màu sắc, các nút, nội dung, v.v. Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu của hệ thống website và back-end giúp xử lý truyền nhận các dữ liệu từ front-end xuống cơ sở dữ liệu và ngược lại. Mỗi phần trong Full Stack sử dụng các công cụ, frameworks và công nghệ khác nhau. Vì vậy, khi bạn học "full-stack", bạn sẽ được dạy ngôn ngữ cũng như các công cụ front-end, back-end liên quan mà bạn sẽ cần để tạo ứng dụng của riêng mình từ đầu đến cuối.

Cybersoft đã dạy hơn 5000+ học viên và chúng tôi nhận thấy rằng các kỹ năng của full stack thực sự giúp học viên nổi bật với nhà tuyển dụng và đạt được mức lương vượt trội hơn so với các học viên chỉ học về front-end hoặc back-end. Ngoài ra, do lập trình viên Full stack biết cả Front-end, Back-end, Cơ sơ dữ liệu… nên họ trở thành cầu nối giữa các thành viên trong dự án, giúp công việc trôi chảy hơn. Điều này giúp họ trở thành key member trong team nên sự nghiệp cũng dễ thăng tiến hơn.

Hơn 70% sinh viên của Cybersoft đều là trái ngành, không có kinh nghiệm lập trình khi họ đăng ký vào chương trình. Bạn sẽ không cần làm kiểm tra hay đánh giá đầu vào bởi vì các kiến thức lập trình đều sẽ được dạy trong chương trình bất kể bạn có nền tảng hay không. Khóa học này được phát triển một cách rõ ràng để đảm bảo rằng học viên sẽ thành công, bất kể họ có ít hay không có kinh nghiệm lập trình.

Ngay khi bắt đầu học, bạn sẽ được tham gia vào hệ thống học tập giúp theo dõi tiến độ học và có định hướng lộ trình học rõ ràng. Ngoài ra, bạn còn được tham gia vào hệ thống hỗ trợ việc làm trọn đời. Trong suốt qúa trình học, các giảng viên và mentor sẽ liên tục hướng dẫn và hỗ trợ, giúp bạn đạt được kỹ năng kinh nghiệm phù hợp các nhà tuyển dụng. Khi gần kết thúc khoá học, bạn sẽ được hướng dẫn tạo cv, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn và kết nối các doanh nghiệp trên hệ thống việc làm.

Ngoài giờ học tại lớp, học viên còn được hỗ trợ tích cực từ Giảng viên, Mentor và các bạn cùng lớp trên kênh thảo luận và kênh chat cực kì sôi nổi.

Nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn, hãy liên hệ với giảng viên, mentor và fanpage để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn đi đúng hướng và cải thiện việc học.

Đừng ngại inbox ngay fanpage của CyberSoft để được tư vấn chi tiết về lộ trình học cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp và nhận được các ưu đãi bất ngờ khi đăng ký sớm.

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP
Messenger Icon