LẬP TRÌNH NỀN TẢNG, TƯ DUY, THUẬT TOÁN, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

* Luyện kỹ năng cốt lõi trong lập trình, kỹ năng phân tích bài toán Hướng Đối Tượng, rèn tư duy lập trình, một số thuật toán, các câu hỏi phỏng vấn.
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Chưa học lập trình, Phổ Thông 11, 12, Sinh viên năm 1, Mất căn bản lập trình

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH FRONT END THEO DỰ ÁN - CAM KẾT 100% CÓ VIỆC

* Đào tạo & cấp chứng nhận chuyên Gia lập trình Front End (Trọn nghề bao gồm cả Angular & React JS) theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm. CAM KẾT CÓ VIỆC LÀM
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Sinh viên CNTT, Người đi làm, đã biết lập trình, lập trình Hướng đối tượng.

CHUYÊN GIA BACK END JAVA WEB QUA DỰ ÁN

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Back end Java web toàn tập từ đặc tả dự án, phân tích dự án UML, Use case model, cơ sở dữ liệu, Java Core đến Java Spring, Spring MVC, Java Boot, Microservice qua các dự án lớn. CAM KẾT CÓ VIỆC LÀM
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Đã có lập trình nền tảng, lập trình hướng đối tượng

CHUYÊN GIA FULL-STACK JAVASCRIPT REACT JS, NODE JS QUA DỰ ÁN

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia FULL-STACK JAVASCRIPT REACT JS, NODE JS làm việc toàn cầu theo mô hình dự án thực tế. CAM KẾT CÓ VIỆC LÀM
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Đã biết HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, lập trình nền tảng, lập trình hướng đối tượng

LIÊN HỆ TƯ VẤN

TOP