LẬP TRÌNH NỀN TẢNG, TƯ DUY, THUẬT TOÁN, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

* Luyện kỹ năng cốt lõi trong lập trình, kỹ năng phân tích bài toán Hướng Đối Tượng, rèn tư duy lập trình, một số thuật toán, các câu hỏi phỏng vấn.
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Chưa học lập trình, Phổ Thông 11, 12, Sinh viên năm 1, Mất căn bản lập trình

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH FRONT END THEO DỰ ÁN - CAM KẾT 100% CÓ VIỆC

* Đào tạo & cấp chứng nhận VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Chuyên Gia Front End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm.
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Sinh viên CNTT, Người đi làm, đã biết lập trình, lập trình Hướng đối tượng.

CHUYÊN GIA FULL-STACK JAVASCRIPT VỚI REACT JS, NODE JS/EXPRESS QUA DỰ ÁN THỰC TẾ

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia FULL-STACK JAVASCRIPT VỚI REACT JS, NODE JS /EXPRESS làm việc toàn cầu theo mô hình dự án thực tế. Doanh nghiệp phỏng vấn nhận ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cực kì hấp dẫn.
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Đã biết HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, lập trình nền tảng, lập trình hướng đối tượng

LIÊN HỆ TƯ VẤN

TOP