TƯ DUY LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN

Đào tạo & cấp chứng nhận Nền tảng tư duy lập trình, phân tích bài toán thực tế theo hướng đối tượng, thuật toán xử lý.
* KHAI TRƯƠNG: 10/10/2017
* THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 4 + TỐI THỨ 7 (6H30 -> 9H30)
* HỌC PHÍ: 6TR - ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 4TR2

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH
FRONT-END

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Front End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm.
* KHAI TRƯƠNG: 20/10/2017
* THỜI GIAN HỌC: 40 BUỔI / 20 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 2 + TỐI THỨ 4 (6H30 -> 9H30)
* HỌC PHÍ: 12TR5 - ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 9TR4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LẬP TRÌNH

Đào tạo & cấp chứng nhận Anh văn ngành CNTT, đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành, giao tiếp và phỏng vấn xin việc Tiếng Anh.
* KHAI TRƯƠNG: 20/10/2017
* THỜI GIAN HỌC: 40 BUỔI / 20 TUẦN
* LỊCH HỌC: SÁNG CHỦ NHẬT (8H30 -> 11H30)
* HỌC PHÍ: 3TR9 - ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 3TR3

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH
BACK-END

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Back End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án. Tư duy phân tích bài toán thực tế.
* KHAI TRƯƠNG: 25/10/2017
* THỜI GIAN HỌC: 32 BUỔI / 16 TUẦN
* LỊCH HỌC: CHỌN 2 TRONG CÁC TỐI 3, 5, 7, CN
* HỌC PHÍ: 10TR - ƯU ĐÃI 25% CHO 5 SUẤT ĐẦU TIÊN

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 03 - 09/09/2017

  • - ĐAM MÊ, NĂNG SUẤT
  • - TẬP TRUNG, NHIỆT HUYẾT
  • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TOP