HỌC OFFLINE TẠI HCM

TƯ DUY LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN

Đào tạo & cấp chứng nhận Nền tảng tư duy lập trình, phân tích bài toán thực tế theo hướng đối tượng, thuật toán xử lý.
* KHAI TRƯƠNG: 23/11/2017
* THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 3 + TỐI THỨ 5 (6H30 -> 9H)
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 3TR9 - 6TR

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH
FRONT-END

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Front End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm.
* KHAI TRƯƠNG: 22/12/2017
* THỜI GIAN HỌC: 40 BUỔI / 20 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 2 + 7 (6H30 -> 9H30)
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 9TR4 - 12TR5

KHỞI ĐẦU BACK-END: NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU & XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB FULL CHỨC NĂNG

Đào tạo & cấp chứng nhận cho các bạn mong muốn chuyển từ FrontEnd lên Backend để theo FullStack hoặc những bạn đã có nền tảng tư duy lập trình tiếp tục học lên BackEnd.
* KHAI TRƯƠNG: 23/12/2017
* THỜI GIAN HỌC: 28 BUỔI / 14 TUẦN
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 7 (2H->5H) + SÁNG CHỦ NHẬT (8H30 -> 11H30)
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 5TR3 - 8TR8 -

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH
BACK-END

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Back End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án. Tư duy phân tích bài toán thực tế.
* KHAI TRƯƠNG: 15/01/2018
* THỜI GIAN HỌC: 32 BUỔI / 16 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 2 + TỐI THỨ 4 (6H30->9H30)
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI CHO 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 7tr5 10TR

HỌC ONLINE TỪ XA TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN

TƯ DUY LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN - HỌC TỪ XA ONLINE

Đào tạo & cấp chứng nhận Nền tảng tư duy lập trình, phân tích bài toán thực tế theo hướng đối tượng, thuật toán xử lý.
* KHAI TRƯƠNG: 30/10/2017
* THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 7 + TỐI CHỦ NHẬT (6H30 -> 9H)
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 3TR9 - 6TR

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH FRONT-END - HỌC TỪ XA ONLINE

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Front End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm.
* KHAI TRƯƠNG: 20/10/2017
* THỜI GIAN HỌC: 40 BUỔI / 20 TUẦN
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 2 + TỐI THỨ 6 (6H30 -> 9H30)
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 10 SUẤT ĐẦU TIÊN 8 tr 5 - 12TR5

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 03 - 09/09/2017

  • - ĐAM MÊ, NĂNG SUẤT
  • - TẬP TRUNG, NHIỆT HUYẾT
  • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TOP