LUYỆN 100% THỰC HÀNH QUA 24 CHỦ ĐỀ & HƠN 30 DỰ ÁN TỪ ZERO ĐẾN FULLSTACK JAVASCRIPT

Học theo lộ trình tuyển dụng của doanh nghiệp

Chủ đề 1: Định hướng nghề Front End, UI - UX nền tảng

Định hướng nghề Kỹ năngnghề UI/UX Cách học lập trình Landing Page Material Design

Chủ đề 2: HTML, CSS, HTML5, CSS3, Layout, Flexbox qua nhiều dự án nền tảng đến chuyên sâu

HTML CSS HTML5 CSS3 Form Flexbox-Grid Animation

Chủ đề 3: Bootstrap và Responsive design trong thực tế

Responsive Bootstrap Chia bố cục Phân tích dự án Media Queries

Chủ đề 4: Nền tảng & chuyên sâu SASS/SCSS thực tế qua dự án

SASS/SCSS Tổ chức dự án Chia bố cục Định nghĩa tài nguyên Responsive SASS

Chủ đề 5: Tư duy lập trình & nền tảng

Tư duy Phân tích Mô tả giải thuật Biến/Hằng Mô hình 3 khối if, else switch...case Hàm Vòng lặp

Chủ đề 6: Lập trình xử lý Mảng, Chuỗi, Hàm, CTDL căn bản chuyên sâu

Mảng 1 chiều Mảng 2 chiều Chuỗi Hàm & mảng

Chủ đề 7: Thuật toán nền tảng qua các dự án

Cờ hiệu, tổng, tích lũy Sắp xếp Tìm kiếm Mô tả giải thuật

Chủ đề 8: Lập trình hướng đối tượng nền tảng chuyên sâu

Đóng gói Kế thừa Đa hình Trừu tượng Sơ đồ lớp Phân tích thực tế

Chủ đề 9: Toàn tập Javascript, JS DOM & JS OOP nền tảng và chuyên sâu

Javascript JS nền tảng JS DOM JS tìm kiếm JS sắp xếp JS Prototype JS OOP chuyên sâu

Chủ đề 10: Javascript ES6 nền tảng và chuyên sâu

Nền tảng ES6 OOP import và export let,const Arrow Function Dự án lớn

Chủ đề 11: Javascript Axios ES với API nền tảng & chuyên sâu

Axios API CRUD JSON Promise fetch API Async & Await Bất đồng bộ

Chủ đề 12: Git, công cụ quản lý nhóm, mô hình Scrum/Agile

Git-Github Scrum Agile Teamwork Qui trình phần mềm Deploy

Chủ đề 13: ReactJS nền tảng qua demo dự án

Component Binding Event Render State Props Redux

Chủ đề 14: ReactJS chuyên sâu trên nhiều component

HOC Handling Events Lifecycle Pure component Call API Action Creator UI Components

Chủ đề 15: React hook, redux toolkit - Dự án Đặt vé phim trực tuyến

Redux Action creator Router API React Hook Thunk Dự án lớn

Chủ đề 16: TypeScript - Tổ chức dự án React bằng TypeScript

TypeScript OOP type Interfaces union, utility generic Dự án React với TS

Chủ đề 17: Tổng hợp dự án Front-End full cuối khóa

Phân tích nghiệp vụ Call API Jira Sơ đồ lớp Tổ chức thư mụcAirbnb Build full dự án Fiverr E-learning

Chủ đề 18: BACK-END NodeJs nền tảng, JS Asynchronous

NodeJS nền tảng Callback Promise Async/Await Call API Build server

Chủ đề 19: BACK-END Cơ sở dữ liệu MySQL - Phân tích lược đồ dữ liệu cho dự án

Nodejs CRUD Data modeling prisma Modeling diagram Hướng dẫn viết query ORM Sequelize Kết nối MySQL và Nodejs

Chủ đề 20: BACK-END Toàn tập về Express JS, GraphQL, SocketIO

ExpressJS GraphQL Restful API Thực hành CRUD Mô hình FE và BE SocketIO Build chat app

Chủ đề 21: Triển khai dự án với Docker

Docker compose Docker pull push build Container Image Volume Hub

Chủ đề 22: VPS DigitalOcean

Droplet Domain IP VPS Deploy dự án Triển khai dự án lên server thực tế

Chủ đề 23: NestJs

Structure Controller Provider Module Typescript RestApi Decorator DTO Strategy Guards Swagger Prisma

Chủ đề 24: BACK-END Build toàn bộ Backend cho dự án cuối khóa

Phân tích dự án Phân tích nghiệp vụ Xây dựng API Xây dựng sơ đồ lớp Triển khai server thực tế Heroku

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

 • Fullstack Developer - Nghề hot - lộ trình hot nhất được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng thời kì Covid - tiết kiệm chi phí, bạn muốn nhanh có việc ?
 • Bạn đang tìm một công việc mới, tuyển nhiều, lương cao và quan trọng là theo đuổi được đam mê của chính mình ?

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của bạn

Bạn sẽ được học: HTML, CSS, HTML5, CSS3, đến Javascript, JS Prototype, JQuery, Ajax / JSON , Web API đến Flex, Bootstrap mới nhất, trọn bộ REACT-JS nền tảng chuyên sâu đến xây dựng hệ thống BACKEND NODEJS

Kết nối bạn với các chuyên gia lập trình

Bạn sẽ code 'Sặp mặt' , không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được support nhiệt tình mọi lúc cùng với MENTOR hỗ trợ suốt quá trình học.

Hãy để nhà tuyển dụng “chốt đơn” ngay với bạn

Bạn sẽ được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp. Bạn CHỨNG TỎ được với nhà tuyển dụng bạn có đầy đủ kinh nghiệm từng trải qua các dự án khi học với Cybersoft, điều mà Doanh nghiệp luôn yêu cầu khi phỏng vấn !!!!!

Lộ trình được thiết kế cho cuộc sống bận rộn của bạn

Bạn có thể tham gia khoá học trực tiếp hoặc học online thoải mái ở nhà. Tài nguyên và hệ thống học tập vô cùng lớn và chuyên nghiệp, bạn sẽ có các hệ thống để thẩm định kiến thức học, hệ thống Bài giảng và HƠN 400 VIDEO đã được thu âm cực kì chất lượng

8500+

Học viên tốt nghiệp

2017

Năm thành lập

80%

Trái nghành có việc làm sau khi học

100tr

Mức lương trung bình năm đầu tiên sau tốt nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người muốn thay đổi nghề nghiệp

Bạn là Điện tử, Cơ điện tử, Kinh tế, Ngân hàng... mong muốn chuyển nghề và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.

Sinh viên ngành IT

Bạn đang là sinh viên IT đang học hoặc đã tốt nghiệp, muốn có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng và kết nối với doanh nghiệp sau khi ra trường

Doanh nghiệp và các chủ dự án

Các startup, chủ dự án muốn tìm hiểu lập trình để tuyển dụng, xây dựng đội ngũ lập trình riêng phát triển hệ thống, sản phẩm của công ty.

Người muốn phát triển sự nghiệp

Các lập trình viên muốn nâng cao kỹ năng và cập nhật các thay đổi của công nghệ giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình và tạo ra một cv thu hút các nhà tuyển dụng.

Mục Tiêu

Đủ kỹ năng để Apply ngay vào các công ty tuyển dụng Dev với mức lương từ 8-16tr/tháng

Thực hành và hiểu sâu các công cụ lập trình/ Teamwork, kỹ năng mềm

Nắm vững và Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

Nắm vững các phương pháp để tay nghề luôn được vững chắc, kiến thức luôn được cập nhật

Nắm rõ tố chất của một Lập trình Full-Stack Chuyên Nghiệp

Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề Lập trình Fullstack

Mục Tiêu

Nắm vững các phương pháp để tay nghề luôn được vững chắc, kiến thức luôn được cập nhật

Nắm rõ tố chất của một Lập trình Full-Stack Chuyên Nghiệp

Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề Lập trình Fullstack

Đầu ra khóa học

LỘ TRÌNH TỔNG QUAN

UI-UX

HTML, CSS

Phân tích bố cục

Công cụ lập trình

Phương pháp học

Dự án web Coffee

Dự án web Camping

HTML-CSS
HTML5-CSS3

Phân tích bố cục

HTML5, CSS3

Landing Page

Hiệu ứng với Animation

Flexbox, Grid

Thư viện jQuery / JS

Dự án web Meipaly

Bootstrap

Responsive website

Media Query

Mobile First

Desktop First

Công cụ test responsive

Dự án web Portfolio

BOOTSTRAP
CAPSTONE
BOOTSTRAP

Dự án web Bootstrap

Teamwork

Công cụ làm việc nhóm

Công cụ quản lý task

Quản lý mã nguồn

Deploy github,vercel

Version Control System

Github

Các lệnh của Git

Quản lý mã nguồn

Làm việc với nhánh

Xử lý xung đột code

Deploy website

GIT
JS

Tư duy lập trình

JavaScript foundation

Thuật toán

Đối tượng, lớp đối tượng

Dom và Event

Validation data

Phân tích nghiệp vụ

Preprocessor CSS

SCSS

Công cụ biên dịch

Quy tắc tổ chức folder

Quy tắc tổ chức code

Phân tích bố cục

Dự án web CyberPhone

SASS
API

Kết nối giữa FE và BE

API

Method CRUD

Mô hình MVC

Đối tượng, lớp đối tượng

Dữ liệu JSON

Dự án quản lý sản phẩm

Phân tích nghiệp vụ

Quản lý mã nguồn

Làm việc với API

Tạo UI người dùng, quản trị

Deploy dự án

Dự án quản lý giỏ hàng

CAPSTONE JS
ES6

JS Concept

ES6 syntax

Kết nối API

OOP

Dữ liệu JSON

Dự án quản lý món ăn

Dự án TestingOnline

Cài đặt ReactJS

Khởi tạo dự án

Component, JSX

Props/State, Redux,Hook

React UI, Form

Lifecycle, HOC, Routing

Kêt nối API

REACTJS
CAPSTONE
REACTJS

Dự án Movie

Kết nối API Movie

Phân tích nghiệp vụ

Teamwork, quản lý task

Quản lý mã nguồn

Deploy github,vercel

Cài đặt TypeScript

ReactJS với TypeScript

TypeScript syntax

OOP với TypeScript

Interfaces, Classes

Generics, Modules

Tổ chức dự án TS

TYPESCRIPT
FRONTEND
FINAL PROJECT

Dự án Elearning

Dự án Fiverr

Dự án Airbnb

Dự án Jira

Dự án ReactJS

Deploy và báo cáo

Ôn tập ES6

JavaScript Concept

Function, Variable

ES6 Operator

Module

OOP ES6

Game đoán số

ES6 ÔN TẬP
NODEJS

CRUD

Lưu trữ file system

ES module

Commonjs

node-fetch

yargs, hideBin

Quản lý dự án CRUD

Cài đặt MySQL

Làm quen Database

Phân tích hệ CSDL

Setup Docker

Hướng dẫn viết Query

Quan hệ các table

Dự án Social Network

MYSQL
EXPRESSJS

Giới thiệu ExpressJS

Cài đặt ExpressJS

Kết nối FE và BE

Restful API

Middleware

Router

Social Network API

Data modeling

ORM

Kết nối MySQL với NodeJS

Mô hình MVC

Tổ chức database

Environment variable

Dự án Movie

NODEJS ORM
GRAPHQL

Viết API bằng GraphQL

Thực hành CRUD

Authenticate với GraphQL

Create

Read

Update

Delete

Events

Emitting events

Listening to events

Broadcasting events

Rooms

Emit cheatsheet

Chat App

SOCKETIO
DOCKER

Docker compose

Docker pull push build

Container

Image

Volume

Hub docker

TypeScript

Cài đặt NestJS

Tìm hiểu cấu trúc

Áp dụng Express vào NestJS

Mô hình hoá Nestjs lên Swagger UI

Triển khai với Docker, VPS

Dự án Jira Basic

NESTJS
BACKEND
FINAL PROJECT

Phân tích nghiệp vụ

Model hóa đối tượng

Quản lý mã nguồn

Teamwork, quản lý task

Deploy và báo cáo

Hoàn thiện dự án Movie

Review CV

Tạo CV tự động

Câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ kinh nghiệm

Kết nối doanh nghiệp

Hệ thống việc làm

INTERVIEW & JOB

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CYBERSOFT TÍCH HỢP TẤT CẢ KIẾN THỨC BÊN DƯỚI VÀO DỰ ÁN TRONG TỪNG BUỔI HỌC -
NGAY BUỔI ĐẦU ĐÃ CÓ DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN
BẮT ĐẦU LỘ TRÌNH FULLSTACK JAVASCRIPT 63 BUỔI - 6 THÁNG
(Áp dụng cho các lớp tuyển sinh từ 2023)

PHẦN 1

TUYỆT CHIÊU UI-UX & BÍ QUYẾT TẠO GIAO DIỆN LÔI KÉO NGƯỜI DÙNG

 • UI, UX cho nghề lập trình Front-End

 • Tốc độ web, công cụ hỗ trợ, bí quyết gỡ rối chương trình

 • Màu sắc cho website

 • Làm sao để tạo web ấn tượng cho người dùng

 • Tính tiện dụng, tính hiệu quả của website, ứng dụng

 • Bí quyết UX để giữ người dùng cho web, ứng dụng

PHẦN 2

LẬP KẾ HOẠCH, PHÁT HỌA NHU CẦU WEBSITE

 • Mục đích tạo website

 • Lên ý tưởng cho website

 • Chọn template cho website

 • Các bài thực hành nhóm

PHẦN 3

LÊN Ý TƯỞNG & DỰNG WIREFRAME

 • Phương pháp & kỹ thuật lấy ý tưởng cho web

 • Dàn dựng Wireframe từ ý tưởng

 • Dựng Wireframe cho màn hình web Thương mại điện tử

 • Dựng Wireframe cho màn hình web CRM

 • Dựng Wireframe cho màn hình admin

PHẦN 4

CÔNG CỤ LẬP TRÌNH / TEAMWORK

 • Các công cụ lập trình khi làm việc

 • Các công cụ quản lý nhóm, teamwork

 • Các tập lệnh thường sử dụng

 • Các mẹo hay giúp code nhanh

PHẦN 5

NỀN TẢNG CỐT LÕI CỦA LẬP TRÌNH FRONT-END

 • Tất tần tật về hosting, domain

 • Kiến thức UI/UX cho lập trình Front End

 • Các thẻ nền tảng trong HTML

 • CSS nền tảng

 • Grid layout

 • Flexbox layout

 • Javascript nền tảng

 • Xây dựng màn hình Web CV cá nhân

 • Xây dựng 5 layout thực tế

 • Xây dựng màn hình Web Landing Page Giới thiệu sản phẩm (tự luyện)

PHẦN 6

RESPONSIVE & BOOTSTRAP & HTML5 & CSS3 & ANIMATION

 • Responsive website, website tương thích cho tất cả thiết bị

 • Bootstrap & thực hành chia layout

 • Các thẻ HTML5 & CSS chính yếu

 • HTML5 Validation

 • Media Query

 • SVG Canvas trong HTML5

 • Animation

 • Tổng hợp qua dự án Web cá nhân

PHẦN 7

CSS CHUYÊN SÂU, XỬ LÝ ĐẶC BIỆT - PREPROCESSER

 • Preprocessor CSS / SASS (LESS)

 • BEM

 • Xây dựng dự án thực tế sử dụng SASS/BEM

PHẦN 8

DOM & JAVASCRIPT NỀN TẢNG

 • Javascript nền tảng

 • Javascript DOM

 • Tương tác giao diện & DOM & Javascript

PHẦN 9

TƯ DUY LẬP TRÌNH

 • Rèn luyện tư duy lập trình trên Javascript

 • Phân tích bài toán thực tế và áp dụng trên Javascript

PHẦN 10

XỬ LÝ LẬP TRÌNH NỀN TẢNG MẢNG, CHUỖI CĂN BẢN NÂNG CAO

 • Lập trình xử lý Mảng, Chuỗi

 • Hàm, lệnh điều kiện, vòng lặp

 • Mảng 1 chiều Mảng 2 chiều

PHẦN 11

THUẬT TOÁN NỀN TẢNG TRONG LẬP TRÌNH

 • Thuật toán nền tảng qua các dự án

 • Tổng, Tích lũy, Đếm, Lính canh, Cờ hiệu

 • Các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

PHẦN 12

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NỀN TẢNG CHUYÊN SÂU

 • Xây dựng tổ chức lưu trữ dữ liệu theo đối tượng.

 • Giao tiếp với BE thông qua API

 • Xử lý dữ liệu JSON

 • Sơ đồ lớp, Phân tích thực tế

PHẦN 13

ES6 NỀN TẢNG CHUYÊN SÂU

 • Các kiến thức nền tảng cốt lõi về Javascript ES6

 • Kiến thức nâng cao về các concept trong JavaScript (module, Hoisting, Scope Variable, Sync/)

 • ES6 component & control trong dự án

 • Thực hiện Dự án thực tế với ES6 & JSON, Axios, Fetch API, Async/Await ...

PHẦN 14

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN SÂU VỚI ES6

 • Lập trình hướng đối tượng nền tảng chuyên sâu

 • Đóng gói, Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng

PHẦN 15

FRAMEWORK JAVASCRIPT - REACT JS NỀN TẢNG

 • Tìm hiểu về React JS qua các ví dụ

 • Khởi tạo dự án với React JS

 • Tất cả kiến thức của React JS trong Front End

 • Thành thạo Component (stateful, stateless) từ phân tích tới triển khai code

 • Thành thạo Props/children qua các chức năng trong dự án

 • Hiểu rõ, triển khai code với State trong React JS

 • Thành thạo Event/function trong tương tác xử lý với người dùng

 • Cấu trúc dự án, cấu trúc JSX trong lập trình React JS

 • Thành thạo việc phân tích và chia các Component nâng cao trong dự án thực tế

 • Tích hợp CSS, Bootstrap trong React JS

 • Phân tích hướng đối tượng trong dự án và triển khai trên hệ thống sử dụng React JS

 • Thao tác thử nghiệm đưa dữ liệu lên LocalStorage

 • Sử dụng Lifecycle hook trong dự án React JS

 • Xây dựng dự án sử dụng Form áp dụng trong React JS

 • Các vấn đề React JS chuyên sâu, phức tạp : High order component - HOC

 • Xây dựng chức năng dự án với Redux trong React JS

 • Các vấn đề React JS chuyên sâu, phức tạp : High order component - HOC, Redux, React-router-dom

 • React js Routing, Cách Gọi API (axios, http method, postman), Unit test, Lodash qua dự án.

 • Xây dựng dự án sử dụng React Js với Routing, React Router DOM

 • Xây dựng chức ăng dự án sử dụng gọi API (axios, http method, postman) từ Back End để tương tác lên Front End React JS

 • Xây dựng Unit Test, Lodash qua dự án

PHẦN 16

FRAMEWORK JAVASCRIPT - REACT JS CHUYÊN SÂU

 • Thực hiện dự án dự án Thử đồ trực tuyến

 • Thực hiện dự án Quản lý công việc

 • Xây dựng dự án Rạp chiếu phim online

 • Kết nối React JS với Restful Services & Web API - cấp cao của Front -End

 • Phân tích các mô hình tương tác của Framework Javascript với Back-end

 • Cách làm việc với Backend trong vai trò Front-End

 • Xây dựng dự án thực tế với React JS chuyên sâu

PHẦN 17

ỨNG DỤNG TYPESCRIPT VỚI DỰ ÁN REACTJS

 • TypeScript nền tảng và chuyên sâu

 • Cơ chế khai báo biến

 • Các kiểu dữ liệu (type)

 • OOP trong TypeScript

 • Interfaces, type

 • Generic

 • Union type - Utility type

 • Điểm giống và khác với JavaScript

 • Tạo dự án Reactjs với TypeScript

 • Khai báo redux, redux toolkit với typescript

 • Xây dựng dự án Reactjs Shoes Shop với TypeScript

PHẦN 18

NODEJS NỀN TẢNG

 • NodeJs nền tảng

 • JS Asynchronous

 • JS Asynchronous (callback, promise, async)

 • Gọi API Dựng server

PHẦN 19

CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

 • Cơ sở dữ liệu MySQL

 • Phân tích lược đồ dữ liệu cho dự án MySQL

 • CRUD MySQL

 • Phân tích ERD cho dự án

PHẦN 20

EXPRESSJS TRONG NODEJS

 • Toàn tập về Express JS trong NodeJS

 • Express JS

 • Xây dựng API PUT API PATCH API DELETE, GET

 • Hoàn thành các API cho dự án cuối khóa

PHẦN 21

SOCKET IO NODEJS

 • NodeJS SocketIO

 • Chat App Socket IO

 • Build chat app sử dụng Socket IO

PHẦN 22

NESTJS

 • Giới thiệu về NestJs

 • Cài đặt và tìm hiểu cấu trúc NestJs

 • Tổ chức thư mục

 • Áp dụng các kiến thức đã học ở Express vào NestJs

 • Thực hành NestJs với project Jira simple (todolist)

 • Mô hình hóa Back End NestJs lên Swagger UI

 • Triển khai NestJs với Docker và VPS

PHẦN 23

BUILD BACKEND NODEJS - BUILD API

 • Build toàn bộ Backend cho dự án cuối khóa

 • Phân tích dự án

 • Phân tích nghiệp vụ

 • Phân tích toàn bộ API

 • Xây dựng API

 • Kết nối với Front End Build dự án lên Heroku

PHẦN 24

CÔNG CỤ HỖ TRỢ JS

 • Tìm hiểu, thực hành và áp dụng các công cụ Task Runner

 • Tìm hiểu, thực hành và áp dụng các công cụ Package Manager

 • Tìm hiểu, thực hành và áp dụng các công cụ Module Loader/bundle

PHẦN 25

TỐI ƯU WEBSITE

 • Tổ chức dự án, code theo chuẩn Clean Code

 • Tối ưu hình ảnh, kỹ thuật sprite ảnh

 • Công cụ đo tốc độ

 • LocalStorage, Cache Trình duyệt

 • Tối ưu render giao diện bằng Reactjs

 • Tối ưu kết nối và truy vấn đến dữ liệu bằng ORM, thư viện sequelize và prisma

 • Quản lý deploy BE bằng Docker để tối ưu tài nguyên

PHẦN 26

TỐ CHẤT LẬP TRÌNH VIÊN

 • Làm sao để luôn giữ vững phong độ lập trình

 • Các kiến thức liên quan đến Việc làm, xin việc, văn hóa công ty lúc làm việc

 • Các kỹ năng để trở thành một lập trình chuyên nghiệp

 • Các kỹ năng lúc làm việc

PHẦN 27

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 • Áp dụng tất cả kiến thức đã học

 • Xây dựng Full dự án có tương tác Backend

 • Phân tích yêu cầu

 • Xây dựng giao diện

 • Tổ chức ứng dụng

 • Tổ chức sơ đồ lớp

 • Qui trình thực hiện

 • Xây dựng full dự án nâng cao ReactJS, Ajax, Json

 • Áp dụng SASS, Bootstrap, Webpack

 • Vấn đáp đồ án

 • CẤP CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC

PHẦN 28

DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN

 • Hướng dẫn viết CV

 • Tham quan doanh nghiệp

 • Ngày hội việc làm

 • Tổ chức phỏng vấn theo đợt

 • KẾT NỐI VIỆC LÀM TỚI DOANH NGHIỆP

BẠN ĐÃ LÀ MỘT
LẬP TRÌNH FULLSTACK DEV CHUYÊN NGHIỆP

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER' khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp flippclass qua xem video, tài liệu kết hợp nghe giảng trực tiếp, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

CÁC DỰ ÁN TRONG CÁC TUẦN ĐẦU TIÊN

Luyện tập UI, UX, HTML, CSS nền tảng đến chuyên sâu. Tư duy phân rã layout, chia bố cục layout, chiến lược tiếp cận và xử lý nhanh giao diện. Thành thạo HTML5, CSS3, Animation, hiệu ứng chuyển động, cuộn trang, ...Thành thạo SASS/ SCSS thông qua các dự án thực tế tại công ty.

DỰ ÁN VỚI REACT JS

Từ căn bản đến chuyên sâu qua các dự án React JS. Full chức năng và rất nhiều THỬ THÁCH

DỰ ÁN CAPSTONE

Các dự án capstone được dựng lên để nâng cao tư duy phân chia layout, khả năng thiết kế flow UI/UX, cách giàn cắt layout và Responsive với các thư viện UI nổi tiếng, thành thạo SCSS, và tạo animation từ đơn giản tới phức tạp.

SKILLS

Dự án Bootstrap Landing Page

 • Xây dựng giao diện trang Landing Page bằng Bootstrap, đầy đủ hiệu ứng animation
 • Trang web có hỗ trợ responsive và tính năng lựa chọn màu theme

Xây dựng giao diện trang Landing Page với đa dạng chủ đề

 • Kỹ năng Team Work
 • Quản lý task giữa các thành viên trong nhóm
 • Quản lý source code của dự án bằng github
 • Phân tích bố cục web
 • Tổ chức cấu trúc thư mục cho dự án
 • Xây dựng web repsonsive bằng Bootstrap
 • Xây dựng các hiệu ứng animation bằng CSS3 và các thư viện Animation
 • Xây dựng tính năng thay đổi kiểu theme của web như dark theme
 • Deploy web trên github, Vercel

DỰ ÁN CUỐI KHÓA

Các dự án cuối khóa được dựng lên để nâng cao tư duy phân chia layout, khả năng thiết kế flow UI/UX, cách giàn cắt layout và Responsive với các thư viện UI nổi tiếng, thành thạo SCSS, và tạo animation từ đơn giản tới phức tạp.

Sẽ được giao và chia nhóm để thực hiện đầy đủ chức năng của 1 trong các dự án sau đây:

AIRBNB
React
Tạo một hệ thống như AirBnB, giúp connect Người cho thuê và Người thuê địa điểm, cũng như là tạo cơ hội cho các Freelance Photographer chụp hình nhà, địa điểm, và phong cảnh xung quanh
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị với ReactJS

Giao diện cho trang Home

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện Danh sách phòng, Chi tiết phòng, Bình luận

Giao diện Đặt phòng

Giao diện cho trang Thông tin cá nhân, Lịch sử đặt phòng

Xây dựng giao diện Admin Dashboard để quản lí hệ thống

Giao diện quản lí Địa điểm, phòng, đặt phòng

Giao diện quản lí User

Host web trên Heroku, Vercel, …

Thao tác với API để truyền và nhận dữ liệu từ Backend

Thực hiện chức năng cho lấy và tìm kiếm phòng

Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng, và phân loại người dùng

Xác thực form đăng kí/đăng nhập trước khi thao tác với API

Thực hiện chức năng Sửa thông tin cá nhân, xem lịch sử đặt phòng

Thực hiện chức năng Đặt phòng

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý phòng, địa điểm

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý người dùng

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý đặt phòng

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

JIRA
React
Tạo ứng dụng như Jira, nhằm quản lý dự án và flow công việc một cách hệ thống. Jira tập trung vào việc hỗ trợ quản lí theo quy trình Scrum và Agile, gồm các công cụ quản lí task như Kanban, tạo Backlog, …
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị với ReactJS

Giao diện cho trang Dashboard hiển thị các dự án

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện quản lý task: tạo task, giao task, xoá task

Giao diện xem thông tin chi tiết task, xem bình luận

Giao diện chỉnh sửa task (trạng thái, deadline, mô tả…), chỉnh sửa bình luận

Giao diện quản lý người dùng

Host web trên Heroku, Vercel, …

Thao tác với API để truyền và nhận dữ liệu từ Backend

Thực hiện chức năng cho lọc và tìm kiếm task

Xác thực form đăng kí/đăng nhập trước khi thao tác với API

Thực hiện chức năng Đăng kí/Đăng nhập cho người dùng, và phân loại người dùng

Thực hiện chức năng Sửa thông tin cá nhân

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý task

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý người dùng

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý dự án

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

FIVERR
React
Tạo ứng dụng như Fiverr, một nền tảng cho các freelancers có thể trao đổi và cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng trên toàn quốc
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị với ReactJS

Giao diện cho trang Home

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện Danh sách các công việc

Giao diện Danh mục việc làm

Giao diện Thuê nhân sự

Giao diện cho trang Thông tin chi tiết nhân sự

Giao diện trang Thông tin cá nhân

Xây dựng giao diện Admin Dashboard để quản lí hệ thống

Giao diện quản lí User

Host web trên Heroku, Vercel, …

Thao tác với API để truyền và nhận dữ liệu từ Backend

Thực hiện chức năng cho lấy và tìm kiếm công việc, loại công việc

Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng, và phân loại người dùng

Xác thực form đăng kí/đăng nhập trước khi thao tác với API

Thực hiện chức năng Sửa thông tin cá nhân

Thực hiện chức năng Thuê nhân sự

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý công việc, loại công việc

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý người dùng

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

E-LEARNING
React
Tạo một hệ thống E-Learning khoá học trực tuyến, quản lý các khoá học và học viên đang theo học.
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện người dùng và quản trị với ReactJS

Đăng nhập/Đăng kí cho người dùng, và phân chia loại người dùng

Giao diện cho trang Home

Giao diện cho trang Đăng kí/Đăng nhập

Giao diện cho trang Course Detail

Giao diện cho trang User Info

Xây dựng giao diện Admin Dashboard để quản lí hệ thống

Giao diện quản lí Course

Giao diện quản lí User

Giao diện quản lí Course Registration

Host web trên Heroku, Vercel, …

Thao tác với API để truyền và nhận dữ liệu từ Backend

Thực hiện chức năng cho lấy và tìm kiếm khóa học

Xác thực form đăng kí/đăng nhập trước khi thao tác với API

Thực hiện chức năng Đăng kí/Đăng nhập

Thực hiện chức năng Sửa thông tin cá nhân

Thực hiện chức năng đăng ký và hủy đăng ký khóa học

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý khóa học

Thực hiện các chức năng trong CRUD cho quản lý người dùng

Thống kê cơ bản các dữ liệu và hiện dưới dạng pie chart, bar chart

Đạt được các kỹ năng mềm quan trọng

Kỹ năng làm việc nhóm

Quản lý task và thời gian

Quản lý source code bằng github

Trình bày đồ án

Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

ĐIỂM KHÁC BIỆT & LỢI ÍCH CỦA KHÓA FRONT END TẠI CYBERSOFT

HỖ TRỢ HỌC TẬP

Trong suốt khóa học, học viên được hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và các mentor. Giảng viên chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN BỔ TRỢ

Bên cạnh việc học OFFLINE ngay tại trung tâm, bạn còn được truy xuất hệ thống bài giảng, bài tập bao gồm hơn 400 video được thu chất lượng để phục vụ trong suốt thời gian học.

Giáo trình học tập

 • Lộ trình học từ zero đến đi làm với đầy đủ skill theo nhà tuyển dụng
 • Thực chiến ngay từ buổi học đầu tiên
 • Thực hành gắn liền với kiến thức lý thuyết với nhiều dự án thực tế
 • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề
 • Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay
 • Lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để cập nhật kỹ năng đào tào nghề

Đội ngũ giảng viên/Mentor

 • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại công ty đến học viên
 • Trẻ, năng động, nhiệt huyết truyền đạt
 • Tận tậm hỗ trợ, sát cánh cùng học viên, review code liên tục
 • Khả năng truyền đạt, phân tích để học viên nắm tư duy và luyện tập tốt
 • Học theo lộ trình chi tiết
 • Hệ thống video xem trước khi đến lớp
 • Hệ thống bài giảng cập nhật liên tục
 • Hệ thống nộp bài tập, dự án có deadline và có mentor theo sát và nhận xét
 • Hệ thống thông báo, nhắc nhở học tập được cá nhân hóa theo từng học viên
 • Hệ thống tự luyện tập, tài liệu mở rộng, bài test theo từng skill

Hỗ trợ học tập

 • Nhóm hỗ trợ học tập liên tục ngoài giờ
 • Review code, chuản hóa code
 • Warmup

  Giáo trình
  học tập

 • Warmup

  Đội ngũ
  giảng viên/Mentor

 • Warmup

  Hỗ trợ
  học tập

 • Warmup

  Hệ thống
  E-learning

 • Giáo trình học tập

  • Lộ trình học từ zero đến đi làm
  • Biên soạn đầy đủ skill nhà tuyển dụng
  • Thực chiến ngay từ buổi học đầu tiên
  • Thực hành gắn liền với kiến thức lý thuyết
  • Nhiều dự án thực tế qua các capstone project
  • Giáo trình hướng tập trung tư duy logic, phân tích nghiệp vụ, giải quyết vấn đề
  • Nắm bắt xu thế và cập nhật liên tục theo công nghệ mới nhất hiện nay
  • Video xem bài trước, video khóa học liên quan, tài liệu luyện tập
  • Lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để cập nhật kỹ năng đào tào nghề
 • Đội ngũ giảng viên/Mentor

  • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại công ty đến học viên
  • Trẻ, năng động, nhiệt huyết truyền đạt
  • Tận tậm hỗ trợ, sát cánh cùng học viên, review code liên tục
  • Khả năng truyền đạt, phân tích để học viên nắm tư duy và luyện tập tốt
 • Hỗ trợ học tập

  • Nhóm hỗ trợ học tập liên tục ngoài giờ
  • Review code, chuản hóa code
 • Hệ thống E-Learning ĐỘC QUYỀN

  • Học theo lộ trình chi tiết theo yêu cầu nhà tuyển dụng
  • Hệ thống video xem trước khi đến lớp
  • Hệ thống bài giảng cập nhật liên tục
  • Hệ thống nộp bài tập, dự án có deadline
  • Mentor theo sát quá trình học tập, review code
  • Hệ thống thông báo, nhắc nhở học tập được cá nhân hóa theo từng học viên
  • Hệ thống tự luyện tập, tài liệu mở rộng
  • Hệ thống bài test theo từng skill để học viên kiểm tra skill của mình trong từng giai đoạn

LỢI ÍCH GIA TĂNG

LỢI ÍCH 1: Tốt nghiệp khóa học, bạn có thể tìm công việc với mức lương không dưới 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

Nếu bạn hoàn thành tất cả các dự án và các nội dung mà CyberSoft đã đưa ra, CyberSoft đảm bảo bạn sẽ được có được công việc xứng đáng với công sức và những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn sẽ được mời gọi từ nhiều công ty tuyển dụng và mức lương đề xuất của bạn hoàn toàn xứng đáng từ 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

LỢI ÍCH 2: Được học thông qua các dự án & có cơ hội được join vào công ty outsource của CyberSoft

Bạn sẽ được học thông qua các dự án outsource thực tế và có thể được chọn để tham gia vào các dự án mà CyberSoft đang triển khai cho khách hàng để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

LỢI ÍCH 3: Được truyền đạt và học hỏi những kinh nghiệm từ các dự án vô cùng thực tế từ GV và Mentor

Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các dự án thông qua những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Bạn sẽ được học hỏi qua những kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng bắt đầu một dự án, cách giải quyết các khó khăn và những điều gì nên tránh khi làm dự án.

LỢI ÍCH 4: Học và thực hiện tất cả những SKILL cần thiết của một lập trình Front - End chuyên nghiệp

Tất cả các SKILL được học được trình bày chi tiết trong phần đề cương chi tiết.

LỢI ÍCH 5: Được hỗ trợ ngay tại lớp học và trực tuyến bởi Mentor cực kì nhiệt tình

Mỗi lớp học đều được hỗ trợ bởi 1 hoặc 2 Mentor. Họ sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn các bài thực hành, các vấn đề bạn thắc mắc, hướng dẫn bạn tạo dự án và thực hiện các chức năng trong dự án. Các Mentor sẽ có nhóm trực tuyến để hỗ trợ bạn những lúc bạn khó khăn khi học và làm việc tại nhà.

LỢI ÍCH 6: Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức & nắm vững tư duy, cốt lõi của một lập trình Front - End chuyên nghiệp

Bạn được cung cấp toàn bộ kiến thức để không bị hỏng chỗ nào, bạn nắm cái cốt lõi để bạn bất chấp môi trường làm việc, bạn hoàn toàn có thể tự thích nghi và tự tìm hiểu các công nghệ mới dựa vào nền tảng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

LỢI ÍCH 7: Nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề từ các dự án

Bạn học được các kỹ năng làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để phân tích ra thành các phần nhỏ, ước lượng và giải quyết một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất.

LỢI ÍCH 8: Rèn luyện & nâng cao các kỹ năng giao tiếp với các nhóm và khách hàng

LỢI ÍCH 9: Hướng dẫn tạo một CV với các dự án mà bạn đã tham gia lúc học và cách Phỏng vấn ấn tượng trước nhà tuyển dụng

LỢI ÍCH 10: VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đào tạo Bootcamp 100% thực hành dựa trên dự án thực tế - project based - kết hợp Blended Learning & flipped class chuẩn đào tạo nghề ASU - Arizona Mỹ - Tương tác trực tiếp giảng viên - Hệ thống E-learning độc quyền - Tài liệu biên soạn độc quyền giúp cho cả người trái ngành, mất gốc hoặc đã có kiến thức về lập trình vẫn đáp ứng đủ skill để apply ngay việc làm sau khi học tại bất cứ đâu

3 giá trị mang lại cho bạn

01

Tương tác trực tiếp với giảng viên

02

Hệ thống E-learning độc quyền

03

Tương tác online liên tục ngoài giờ

Giảng Viên

 • CyberSoft tuyển chọn các Giảng viên là các Senior đang làm tại các công ty, tập đoàn lớp như ELCA, NashTech, Global CyberSoft, KMS, ...giàu kinh nghiệm thực tế, truyển đạt tốt và tận tâm.
 • CyberSoft nói KHÔNG với lý thuyết suông và vào học là phải CODE mỏi tay!
 • CyberSoft luôn training giảng viên, tham gia các khóa đào tạo tại đại học ASU - Arizona Mỹ và luôn cải tiến chương trình cũng như phương pháp dạy để đảm bảo học viên học tốt nhất, code thuần thục và phân tích tốt, có việc ngay sau khi học.
 • Giảng viên nhiệt tình chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

BẰNG CẤP VÀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành các dự án trong khóa học, CyberSoft sẽ cấp chứng nhận cho học viên. Cybersoft sẽ hỗ trợ liên tục và tích cực để giúp bạn tìm được việc làm trong lĩnh vực công nghệ, hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Kết nối việc làm với nhiều doanh nghiệp

Hệ thống kết nối tìm việc trọn đời

Sau khi bắt đầu học 1-2 tháng

Tham gia hệ thống việc làm

Hướng dẫn hệ thống CV tự động

Cập nhật những dự án đầu tiên vào CV

Hỗ trợ xem bảng điểm

Trong quá trình học

Hỗ trợ thông báo cập nhật CV

Trắc nghiệm đánh giá kỹ năng

Hỗ trợ theo dõi tiến độ học

Cập nhật bảng điểm theo tiến độ học

Trong lúc làm dự án cuối khoá

Tạo các CV trên LinkedIn, Github, Web Portfolio

Câu hỏi phỏng vấn

Chia sẻ kinh nghiệm pv

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khoá học

Cấp chứng nhận

Hệ thống việc làm hỗ trợ trọn đời

Kết nối doanh nghiệp trên hệ thống việc làm

Kiểm tra đánh giá năng lực

CÁC CÔNG TY CÁC CỰU HỌC VIÊN CYBERSOFT ĐANG LÀM VIỆC

100% học viên sau khi hoàn thành dự án đều có công việc như mong đợi tại các tập đoàn phần mềm, các công ty phần mềm đa quốc gia, các công ty khởi nghiệp....với thu nhập từ 90~140 triệu/1 năm.

Bắt đầu sự nghiệp lập trình
từ ZERO tại CyberSoft

100% Thực Hành, Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Các học viên tích cực thảo luận, phân tích, trao đổi với bạn học, với Mentor và Giảng viên trong suốt quá trình học.

HỌC PHÍ & GHI DANH

HỌC PHÍ:
27.048.400 Đ
GIÁ GỐC: 30.444.000 Đ

CHO 6 SUẤT ĐĂNG KÍ TRƯỚC 15/03 (CÒN 4 SUẤT).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :

 • Áp dụng thêm một trong các ƯU ĐÃI sau:

 • Học theo nhóm hoặc có bạn giới thiệu giảm 400.000 đ
THỜI LƯỢNG HỌC:

6 tháng ( 24 Tuần - 63 buổi)

LỊCH KHAI GIẢNG

 • Bootcamp Cấp Tốc 14 Đăng ký ngay

  Ngày KG: 15/07/2024|Sáng T2 + T4 + T6

  8h30 đến 11h30

  Quận 3 - Tầng 5, Tóa nha Suri, 112 Cao Thắng

GHI DANH

HÃY ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỚM NHẤT 

Câu hỏi thường gặp

Full Stack cho Website được tạo thành từ front-end, back-end và cơ sở dữ liệu. Front-end là những gì bạn nhìn thấy khi truy cập vào website: màu sắc, các nút, nội dung, v.v. Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu của hệ thống website và back-end giúp xử lý truyền nhận các dữ liệu từ front-end xuống cơ sở dữ liệu và ngược lại. Mỗi phần trong Full Stack sử dụng các công cụ, frameworks và công nghệ khác nhau. Vì vậy, khi bạn học "full-stack", bạn sẽ được dạy ngôn ngữ cũng như các công cụ front-end, back-end liên quan mà bạn sẽ cần để tạo ứng dụng của riêng mình từ đầu đến cuối.

Cybersoft đã dạy hơn 5000+ học viên và chúng tôi nhận thấy rằng các kỹ năng của full stack thực sự giúp học viên nổi bật với nhà tuyển dụng và đạt được mức lương vượt trội hơn so với các học viên chỉ học về front-end hoặc back-end. Ngoài ra, do lập trình viên Full stack biết cả Front-end, Back-end, Cơ sơ dữ liệu… nên họ trở thành cầu nối giữa các thành viên trong dự án, giúp công việc trôi chảy hơn. Điều này giúp họ trở thành key member trong team nên sự nghiệp cũng dễ thăng tiến hơn.

Hơn 70% sinh viên của Cybersoft đều là trái ngành, không có kinh nghiệm lập trình khi họ đăng ký vào chương trình. Bạn sẽ không cần làm kiểm tra hay đánh giá đầu vào bởi vì các kiến thức lập trình đều sẽ được dạy trong chương trình bất kể bạn có nền tảng hay không. Khóa học này được phát triển một cách rõ ràng để đảm bảo rằng học viên sẽ thành công, bất kể họ có ít hay không có kinh nghiệm lập trình.

Ngay khi bắt đầu học, bạn sẽ được tham gia vào hệ thống học tập giúp theo dõi tiến độ học và có định hướng lộ trình học rõ ràng. Ngoài ra, bạn còn được tham gia vào hệ thống hỗ trợ việc làm trọn đời. Trong suốt qúa trình học, các giảng viên và mentor sẽ liên tục hướng dẫn và hỗ trợ, giúp bạn đạt được kỹ năng kinh nghiệm phù hợp các nhà tuyển dụng. Khi gần kết thúc khoá học, bạn sẽ được hướng dẫn tạo cv, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn và kết nối các doanh nghiệp trên hệ thống việc làm.

Ngoài giờ học tại lớp, học viên còn được hỗ trợ tích cực từ Giảng viên, Mentor và các bạn cùng lớp trên kênh thảo luận và kênh chat cực kì sôi nổi.

Nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn, hãy liên hệ với giảng viên, mentor và fanpage để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn đi đúng hướng và cải thiện việc học.

Đừng ngại inbox ngay fanpage của CyberSoft để được tư vấn chi tiết về lộ trình học cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp và nhận được các ưu đãi bất ngờ khi đăng ký sớm.

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP
Messenger Icon