LUYỆN 100% THỰC HÀNH QUA 8 CHỦ ĐỀ & CÁC DỰ ÁN JAVA

Học theo lộ trình tuyển dụng của doanh nghiệp

Chủ đề 1: Tư duy lập trình và nền tảng

Tư Duy Phân tích Kiểu dữ liệu Biến/Hằng if,else switch…case Vòng lặp

Chủ đề 2: Lập trình xử lý Mảng, Chuỗi, Hàm, CTDL căn bản chuyên sâu

Hàm Mảng 1 chiều Mảng 2 chiều Chuỗi

Chủ đề 3: Lập trình hướng đối tượng nền tảng chuyên sâu

OOP Class Sơ đồ lớp Đóng gói Kế thừa Đa hình Trừu tượng

Chủ đề 4: Servlet, JSP viết API Service nền tảng chuyên sâu

Servlet Interface Application Server Backend JSP HTTP Container Servlet Instance

Chủ đề 5: Tìm hiểu về Spring Web căn bản

Design pattern Upload file Spring Bean Form Validator Mô hình 3 khối

Chủ đề 6: Áp dụng Spring vào Dự án CRM

Design pattern Spring Spring Web Qui trình phần mềm Phân tích dự án

Chủ đề 7: Spring Nâng cao với Dự án JIRA

Spring Tile Service Spring Mail JDBC Phân tích dự án

Chủ đề 8: Vấn đề Bảo mật

Spring Security Hibernate Cache Tối ưu hóa

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

 • Bạn đang tìm một nghề đang HOT nhất và mức lương cao hiện nay?
 • Bạn muốn trở thành 'TRÙM' code chuyên về Back end ?
 • Bạn thích phân tích một dự án lớn ngay từ đầu ?
 • Bạn thích làm việc trong các lĩnh vực lớn như Ngân hàng, bảo hiểm, các dự án cho các tập đoàn nước ngoài, đa quốc gia với mới lương hậu hĩnh ?

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của bạn

Bạn sẽ được cung cấp TẤT TẦN TẬT các kiến thức về lập trình Back End Web chuyên nghiệp - Java Web (Back end Developer), từ phân tích hệ thống, phân tích hướng đối tượng UML, phân tích cơ sở dữ liệu, thao tác giao tiếp Back End và Front End. Bạn sẽ được học từ Java Core đến JSP/Servlet đến Spring Web, Spring Boot và các công nghệ mới nhất của Java Microservices qua các dự án vô cùng thực tế.

Kết nối bạn với các chuyên gia lập trình

Bạn sẽ code 'Sặp mặt' , không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được support nhiệt tình mọi lúc cùng với MENTOR hỗ trợ suốt quá trình học. Và được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp

Hãy để nhà tuyển dụng “chốt đơn” ngay với bạn

Bạn sẽ được kết nối đến nhiều doanh nghiệp hiện đang là đối tác của Cybersoft sau khi tốt nghiệp. Bạn CHỨNG TỎ được với nhà tuyển dụng bạn có đầy đủ kinh nghiệm từng trải qua các dự án khi học với Cybersoft, điều mà Doanh nghiệp luôn yêu cầu khi phỏng vấn !!!!!

Lộ trình được thiết kế cho cuộc sống bận rộn của bạn

Bạn có thể tham gia khoá học trực tiếp hoặc học online thoải mái ở nhà. Tài nguyên và hệ thống học tập vô cùng lớn và chuyên nghiệp, bạn sẽ có các hệ thống để thẩm định kiến thức học, hệ thống Bài giảng và HƠN 350 VIDEO đã được thu âm cực kì chất lượng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người muốn thay đổi nghề nghiệp

Bạn trái ngành nhưng đã có kiến thức về tư duy lập trình, mong muốn học nâng cao để chuyển nghề trở thành lập trình viên JAVA Back-End

Sinh viên ngành IT

Bạn đang là sinh viên IT đang học hoặc đã tốt nghiệp, muốn có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng và kết nối với doanh nghiệp sau khi ra trường

Doanh nghiệp và các chủ dự án

Các startup, chủ dự án đã có kiến thức về lập trình, muốn tìm hiểu sâu hơn để tuyển dụng, xây dựng đội ngũ lập trình riêng phát triển hệ thống, sản phẩm của công ty.

Người muốn phát triển sự nghiệp

Các lập trình viên muốn nâng cao kỹ năng và cập nhật các thay đổi của công nghệ giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình và tạo ra một cv thu hút các nhà tuyển dụng.

Đầu ra khóa học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CYBERSOFT TÍCH HỢP TẤT CẢ KIẾN THỨC BÊN DƯỚI VÀO CÁC DỰ ÁN THỰC TẾ
TRONG TỪNG BUỔI HỌC. NGAY BUỔI ĐẦU ĐÃ CÓ DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN
BẮT ĐẦU LỘ TRÌNH (32 BUỔI ~ 4 tháng)

PHẦN 1

LUYỆN TẬP JAVA CORE QUA MỘT SỐ DỰ ÁN

 • Java core Input, output, if,else, for, while

 • Java Core : Thư viện & Chuỗi

 • Java core : Một số thuật toán trên Collections

 • Tổ chức sơ đồ lớp, lập trình hướng đối tượng

 • Xây dựng dự án với CRUD

 • Một số thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

 • Kế thừa và Interface

PHẦN 2

NỀN TẢNG FRONT END CHO HỆ THỐNG WEBSITE

 • Xây dựng template cho website

 • Các kiến thức nền tảng về Front end (HTML, CSS)

 • Nền tảng HTML5, CSS3, Animation

 • Nền tảng Javascript

 • Nền tảng bootstrap

PHẦN 3

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

 • Các công cụ làm việc nhóm

 • Các vấn đề quan trọng trong lúc làm việc nhóm

 • Phân chia nhóm cho các dự án

PHẦN 4

PHÂN TÍCH DỰ ÁN

 • Phân tích dự án

 • Phân tích hướng đối tượng UML

 • Xây dựng lược đồ Use-Case, Actor cho dự án

 • Lược đồ Sequence Diagram

 • Phân nhóm - thảo luận nhóm thực hiện

PHẦN 5

LÀM VIỆC VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Các loại Cơ sở dữ liệu, SQL, Hệ quản trị dữ liệu

 • Làm việc với MySQL

 • Thao tác với CSDL, Bảng, Dữ Liệu

 • Tạo các bảng dữ liệu cho các dự án

 • Làm việc với câu lệnh SELECT - SELECT DISTINCT

 • Câu lệnh SELECT WHERE

 • Câu lệnh SELECT với toán tử AND, OR, NOT và ORDER BY

 • Câu lệnh SELECT với Hàm SQL và GROUP BY, Having

 • SELECT với Ngày Giờ trong SQL

 • INDEX và AUTO INCREMENT

 • SQL Constraint - NOT NULL và UNIQUE

 • Quan hệ các bảng

 • SELECT với Ngày Giờ trong SQL

 • Câu lệnh SQL JOIN - Gộp các bảng dữ liệu

 • SUB QUERY trong SQL

 • Thực hành với các câu lệnh của dự án Elearning

 • Thực hành với các câu lệnh trong dự án Phim online

 • Thực hành với các câu lệnh trong dự án CRM

PHẦN 6

JAVA SERVLET QUA DỰ ÁN CRM

 • Thiết lập môi trường

 • Mô hình thực hiện

 • Chu kì sống Servlet

 • Cấu hình Servlet sử dụng XML

 • ServletRequest trong Java Servlet

 • ServletResponse trong Java Servlet

 • HTTP Response Code trong Java Servlet

 • Đọc dữ liệu gửi lên từ client qua URL trong Java Web

 • Đọc dữ liệu từ POST và GET trong HTML Form trong Java Servlet

 • Bắt lỗi xảy ra về trang thân thiện trong Java Servlet

 • Redirect - Chuyển hướng trang web trong Java Servlet

 • Auto Refresh - Tự động làm mới trang Java Servlet

 • RequestDispatcher trong Java Servlet

 • ServletContext trong Java Servlet

 • Java Servlet căn bản nâng cao qua các dự án CRM - Phần 2

 • Thẻ welcome file list trong webxml của Java Servlet

 • Java Servlet và JDBC làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Java Servlet và JDBC làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Java Servlet Cookies

 • Login sử dụng Servlet Cookie

 • Java Servlet Session

 • Login và Logout sử dụng Servlet Session

 • Java Servlet Filter

 • Java Servlet Filter dùng XML config

 • Java Servlet Filter sử dụng Java config

 • Java Servlet Filter tính số lượt truy cập website

 • Java Servlet FilterConfig

PHẦN 7

JSP/SERVLET TOÀN TẬP QUA DỰ ÁN

 • Phân biệt JSP & Servlet

 • Giới Thiệu JSP

 • JSP - HttpServletRequest

 • JSP - HttpServletResponse

 • JSP Form

 • JSP và JDBC

 • JSP Filter

 • JSP Session

 • JSP Cookies

 • JSP Upload File

 • JSP - Expression Language (EL)

 • JSP Tag Library (JSTL)

 • JSP - Tự Tạo JSTL

 • JSP căn bản nâng cao qua dự án CRM - Hoàn thiện dự án CRM với JSP - Servlet

PHẦN 8

SPRING WEB CĂN BẢN - NÂNG CAO - DỰ ÁN E-LEARNING

 • Thiết kế mẫu - Design pattern trong Java

 • Dependency Injection

 • Giới thiệu Maven Tool

 • HelloWorld Spring (XML & Java Config)

 • Spring Bean - Tạo và Sử dụng

 • Spring RequestMapping và Hàm Controller

 • Spring Static Resources Files

 • Spring @RequestParam

 • Spring @PathVariable

 • Spring Form Validation API

 • Spring Form Validator

 • Spring Upload File

 • Spring Download File

 • Spring và Clean Architecture

 • Spring JDBC Template và CSDL

 • Spring Properties Source

 • Spring JDBC Transaction

 • Spring và Hibernate Framework

 • Spring Exception Handler

 • Spring Log4J

 • Xây dựng dự án E-learning với Spring Web

PHẦN 9

SPRING WEB NÂNG CAO

 • Spring Tile 3 - Bố cục trang

 • Spring Messages Properties

 • Spring Security (Login, Authoticate)

 • Spring Mail - Gửi Email

 • Áp dụng vào dự án thực tế

PHẦN 10

SPRING WEB & SERVICES

 • Service trong Spring

 • Spring Restful Web Service

 • Viết các Service cho dự án Elearning

PHẦN 11

SPRING BOOT - DỰ ÁN CHIẾU PHIM ONLINE

 • Spring Boot - Tạo và Cấu hình Project

 • Spring Boot - Build bằng tay

 • Spring Boot - Cấu hình bằng Properties và Xml

 • Spring Boot - JSP View

 • Spring Boot - Thymeleaf

 • Spring Boot - DỰ ÁN RẠP CHIẾU PHIM

PHẦN 12

SPRING BOOT CHUYÊN SÂU

 • Spring Boot - Upload File

 • Spring Boot - JDBC

 • Spring Boot - JPA Hibernate Total

 • Spring Boot - Security

 • Spring Security - Login Form và Hibernate

 • Spring Boot - ÁP DỤNG DỰ ÁN

PHẦN 13

TỐI ƯU WEBSITE

 • Tổ chức dự án và code theo chuẩn Clean Code

 • Tối ưu hoá Database (procedure, function, insert batch)

 • Công cụ đo tốc độ

PHẦN 14

TỐ CHẤT LẬP TRÌNH VIÊN

 • Làm sao để luôn giữ vững phong độ lập trình

 • Các kiến thức liên quan đến Việc làm, xin việc, văn hóa công ty lúc làm việc

 • Các kỹ năng để trở thành một lập trình chuyên nghiệp

 • Các kỹ năng lúc làm việc

PHẦN 15

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 • Áp dụng tất cả kiến thức đã học

 • Xây dựng Full các dự án với các chức năng nâng cao

 • Phân tích yêu cầu

 • Xây dựng giao diện

 • Tổ chức ứng dụng

 • Tổ chức sơ đồ lớp

 • Qui trình thực hiện

 • Bảo vệ trước doanh nghiệp & ứng tuyển

PHẦN 16

VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN - DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN

 • Vấn đáp đồ án

 • Hướng dẫn viết CV

 • Tiền phỏng vấn

 • Doanh nghiệp Phỏng vấn

 • CẤP CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC

BẠN ĐÃ LÀ MỘT
LẬP TRÌNH BACK END CHUYÊN NGHIỆP

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER' khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp flippclass qua xem video, tài liệu kết hợp nghe giảng trực tiếp, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

DỰ ÁN CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

 • Lên ý tưởng
 • Phân tích dự án
 • Xây dựng mô hình hướng đối tượng
 • Đặc tả Use case
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu

DỰ ÁN E-LEARNING

 • Phân tích hệ thống
 • Đặc tả Use-case
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Coding sử dụng Java JSP/Servlet

DỰ ÁN RẠP CHIẾU PHIM TRỰC TUYẾN

 • Đặc tả hệ thống
 • Đặc tả UML, Use case
 • Xây dựng Front End giao diện
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Phân tích hệ thống, các công cụ sử dụng cho dự án
 • Phân nhóm thực hiện
 • Xây dựng các tầng tương tác
 • Xây dựng các Microservice cho hệ thống
 • Hoàn thiện FULL dự án

DỰ ÁN CUỐI KHÓA

Các dự án cuối khóa được dựng lên để nâng cao tư duy phân chia layout, khả năng thiết kế flow UI/UX, cách giàn cắt layout, tổ chức dự án và xây dựng hệ thống

AIRBNB
Java, Spring Framework
Tạo một hệ thống như AirBnB, giúp connect Người cho thuê và Người thuê địa điểm, cũng như là tạo cơ hội cho các Freelance Photographer chụp hình nhà, địa điểm, và phong cảnh xung quanh
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện

Xây dựng giao diện căn bản như AirBnB, bao gồm các trang như trang quản lí booking, trang messaging, trang danh sách các địa điểm, trang chi tiết của 1 địa điểm, ...

Thao tác với API

Sử dụng API do trung tâm cung cấp để tương tác với giao diện, tạo thành công các đơn booking, tạo và quản lí profile của 1 host/guest/freelancer, ...

Trình bày ý tưởng

Trình bày đồ án với các công ty liên kết, được hướng dẫn viết CV và hướng dẫn phỏng vấn

JIRA
Java, Spring Framework
Tạo ứng dụng như Jira, nhằm quản lý dự án và flow công việc một cách hệ thống. Jira tập trung vào việc hỗ trợ quản lí theo quy trình Scrum và Agile, gồm các công cụ quản lí task như Kanban, tạo Backlog, …
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện

Xây dựng giao diện căn bản như Jira, bao gồm các trang như trang dashboard quản lí toàn bộ, trang Roadmap, trang Backlog, trang quản lý team và các thành viên, các settings và thanh header, ...

Thao tác với API

Sử dụng API do trung tâm cung cấp để tạo dự án và quản lý team, phân chia task và quản lý công việc (Assignee, Assigner), quản lý Kanban và workflow, quản lý các tag và filter, upload và hiện file, ...

Trình bày ý tưởng

Trình bày đồ án với các công ty liên kết, được hướng dẫn viết CV và hướng dẫn phỏng vấn

FIVERR
Java, Spring Framework
Tạo ứng dụng như Fiverr, một nền tảng cho các freelancers có thể trao đổi và cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng trên toàn quốc
CÔNG NGHỆ
Bạn sẽ làm được những gì
Xây dựng giao diện

Xây dựng giao diện như Fiverr, từ mega menu tới các trang chính, bao gồm trang quản lý product của Seller, quản lý khu vực comment, trang message giữa Customer và Seller, ...

Thao tác với API

Sử dụng API do trung tâm cung cấp để thực hiện các chức năng upload sản phẩm và price package, tạo flow giao dịch giữa Customer và Seller, tìm kiếm và phân chia danh mục, hoặc quản lí bình luận và rating của một sản phẩm, ...

Trình bày ý tưởng

Trình bày đồ án với các công ty liên kết, được hướng dẫn viết CV và hướng dẫn phỏng vấn

ĐIỂM KHÁC BIỆT & LỢI ÍCH CỦA KHÓA BACK END JAVA WEB TẠI CYBERSOFT

Hệ thống học tập

CyberSoft sử dụng hệ thống video trực tuyến và hệ thống LMS ( Learning Management System) hiện đại để hỗ trợ học tập cho các khóa học.

Dự án - bài tập thực tế

Hệ thống bài tập - dự án thực tế được áp dụng vào từng buổi học. Ngay sau buổi học, học viên đã có thể code các phần của dự án, bài luyện tập chuyên sâu.

Giảng viên - Mentor hỗ trợ

Trong suốt khóa học, học viên được hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và các mentor. Giảng viên chia sẻ tất cả các kinh nghiệm có được từ các dự án giảng viên đang làm. Mentor tích cực đôn đốc việc code, hỗ trợ sửa lỗi code và góp ý code đúng chuẩn.

Nhóm thảo luận - tương tác

Ngoài giờ học tại lớp, học viên còn được hỗ trợ tích cực từ Giảng viên, Mentor và các bạn cùng lớp trên kênh thảo luận và kênh chat cực kì sôi nổi. Bạn luôn có được động lực học tập cao nhất từ các nhóm thảo luận này.

HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN BỔ TRỢ

Bên cạnh việc học OFFLINE ngay tại trung tâm, bạn còn được truy xuất hệ thống bài giảng, bài tập bao gồm hơn 400 video được thu chất lượng để phục vụ trong suốt thời gian học.

 • FULL TRUY CẬP

Bạn được truy xuất video 24/07 trong suốt thời gian học tập để xem lại bài, xem bài tập, xem giảng viên đã coding sẵn các tính năng của dự án.

 • MENTOR SUPPORT

Bạn được MENTOR hỗ trợ ngay tại lớp và trên hệ thống nhóm học tập xuyên suốt thời gian học tập.

LỢI ÍCH GIA TĂNG

LỢI ÍCH 1: Tốt nghiệp khóa học, bạn có thể tìm công việc với mức lương không dưới 80 triệu/ 1 năm đến 100 triệu /1 năm.

Nếu bạn hoàn thành tất cả các dự án và các nội dung mà CyberSoft đã đưa ra, CyberSoft đảm bảo bạn sẽ được có được công việc xứng đáng với công sức và những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn sẽ được mời gọi từ nhiều công ty tuyển dụng và mức lương đề xuất của bạn hoàn toàn xứng đáng từ 150 triệu/ 1 năm đến 300 triệu /1 năm.

LỢI ÍCH 2: Được học thông qua các dự án & có cơ hội được join vào công ty outsource của CyberSoft

Bạn sẽ được học thông qua các dự án outsource thực tế và có thể được chọn để tham gia vào các dự án mà CyberSoft đang triển khai cho khách hàng để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

LỢI ÍCH 3: Được truyền đạt và học hỏi những kinh nghiệm từ các dự án vô cùng thực tế từ GV và Mentor

Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các dự án thông qua những kinh nghiệm mà họ đã từng trải. Bạn sẽ được học hỏi qua những kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng bắt đầu một dự án, cách giải quyết các khó khăn và những điều gì nên tránh khi làm dự án.

LỢI ÍCH 4: Học và thực hiện tất cả những SKILL cần thiết của một lập trình BACK END chuyên nghiệp

Tất cả các SKILL được học được trình bày chi tiết trong phần đề cương chi tiết.

LỢI ÍCH 5: Được hỗ trợ ngay tại lớp học và trực tuyến bởi Mentor cực kì nhiệt tình

Mỗi lớp học đều được hỗ trợ bởi 1 hoặc 2 Mentor. Họ sẽ hướng dẫn và dẫn dắt bạn các bài thực hành, các vấn đề bạn thắc mắc, hướng dẫn bạn tạo dự án và thực hiện các chức năng trong dự án. Các Mentor sẽ có nhóm trực tuyến để hỗ trợ bạn những lúc bạn khó khăn khi học và làm việc tại nhà.

LỢI ÍCH 6: Chuẩn hóa toàn bộ kiến thức & nắm vững tư duy, cốt lõi của một lập trình BACK END chuyên nghiệp

Bạn được cung cấp toàn bộ kiến thức để không bị hỏng chỗ nào, bạn nắm cái cốt lõi để bạn bất chấp môi trường làm việc, bạn hoàn toàn có thể tự thích nghi và tự tìm hiểu các công nghệ mới dựa vào nền tảng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

LỢI ÍCH 7: Nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề từ các dự án

Bạn học được các kỹ năng làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để phân tích ra thành các phần nhỏ, ước lượng và giải quyết một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất.

LỢI ÍCH 8: Rèn luyện & nâng cao các kỹ năng giao tiếp với các nhóm và khách hàng

LỢI ÍCH 9: Hướng dẫn tạo một CV với các dự án mà bạn đã tham gia lúc học và cách Phỏng vấn ấn tượng trước nhà tuyển dụng

LỢI ÍCH 10: VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

GIẢNG VIÊN & PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

CyberSoft tuyển chọn các Giảng viên là các Senior đang làm tại các công ty, tập đoàn lớn như ELCA, NashTech, Global CyberSoft, KMS, ...giàu kinh nghiệm thực tế, truyển đạt tốt và tận tâm. CyberSoft nói KHÔNG với lý thuyết suông và vào học là phải CODE mỏi tay! CyberSoft luôn training giảng viên, tham gia các khóa đào tạo tại đại học ASU - Arizona Mỹ và luôn cải tiến chương trình cũng như phương pháp dạy để đảm bảo học viên học tốt nhất, code thuần thục và phân tích tốt, có việc ngay sau khi học.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Dạy theo dự án qua kinh nghiệm của các Giảng viên
 • Học theo nhóm theo mô hình Scrum/ Agile
 • Được đào tạo theo một LỘ TRÌNH chuẩn hóa qua các phương pháp giảng dạy TÍCH CỰC (Active Learning)
 • Rèn luyện tư duy, logic làm nền tảng cốt lõi cho nghề lập trình Front End
 • Tập trung thực hành, phân tích dự án dự án trong thực tế
 • Mentor sẽ hỗ trợ cùng giảng viên chính suốt quá trình học, thảo luận trực tiếp trên group
 • Phương pháp Flipped Learning (Lớp học đảo ngược), CLIL (tích hợp anh văn),..được vận dụng từ chương trình đào tạo nghề của đại học Arizona, Mỹ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN CYBERSOFT TẬP HUẤN TẠI ASU - ARIZONA MỸ

BẰNG CẤP & VIỆC LÀM

Sau khi hoàn thành các dự án trong khóa học, CyberSoft sẽ cấp chứng nhận cho học viên.

VỀ VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Hướng dẫn làm CV & Deal lương, hỗ trợ kết nối việc làm với doanh nghiệp sau khi hoàn tất toàn bộ dự án trong khoá học

CÁC CÔNG TY CÁC CỰU HỌC VIÊN CYBERSOFT ĐANG LÀM VIỆC

100% học viên sau khi hoàn thành dự án đều có công việc như mong đợi tại các tập đoàn phần mềm, các công ty phần mềm đa quốc gia, các công ty khởi nghiệp....với thu nhập từ 90~140 triệu/1 năm.

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Các học viên tích cực thảo luận, phân tích, trao đổi với bạn học, với Mentor và Giảng viên trong suốt quá trình học.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

HỌC PHÍ & GHI DANH

LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp Địa điểm Lịch học Ngày khai giảng
Java 14 Quận 3 - Cao Thắng Tối T4 + Sáng CN 28/07/2021
Java 15 Quận 3 - Cao Thắng Chiều T7 CN 05/12/2021
Java 16 ONLINE LIVE TRỰC TUYẾN Tối T3T5 07/12/2021
Java 17 - ONLINE LIVE

- OFFLINE (Quận 10)

Tối T3 + T5 31/03/2022
Java 18 - ONLINE LIVE

- OFFLINE (Quận 3)

Chiều T7 + CN 25/06/2022
Java 19 - ONLINE LIVE

- OFFLINE (Quận 3)

Tối T2 + T6 22/08/2022
Java 20 - ONLINE LIVE

- OFFLINE (Quận 3)

Tối T3 + T5 27/10/2022
Thời gian học Địa chỉ học
* Tối : 18h30 đến 21h30

* Chiều : 14h đến 17h

* Sáng : 8h30 đến 11h30

HỒ CHÍ MINH
* Trụ sở chính: 112 Cao Thắng - Lầu 5 - Quận 3
* Chi nhánh 2: 459 Sư Vạn Hạnh, Tòa nhà HDBank, Lầu 2 - Quận 10
* Chi nhánh 3 : 82 Ung Văn Khiêm - Lầu 2 - Quận Bình Thạnh
* Chi nhánh 4 : 110 Đường số 10, Khu Citiland Phan Văn Trị, Gò Vấp
* Chi nhánh 5: 56 Lê Cảnh Tuân - Quận Tân Phú
* Chi nhánh 6: 6C Đường số 8, Linh Tây, Thủ Đức (gần ĐH Cảnh Sát)
ĐÀ NẴNG

* Chi nhánh 7: 103 Nguyễn Hữu Dật, Hải Châu

** Thời lượng học: 4 tháng ( 32 buổi)


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :

 • * Áp dụng thêm một trong các ƯU ĐÃI sau: 
 • * Học theo nhóm giảm 300.000 đ

HỌC PHÍ: 13.800.000 Đ CHO 10 SUẤT ĐĂNG KÍ TRƯỚC  15/8 (CÒN 4 SUẤT). GIÁ GỐC 17.950.000 Đ

GHI DANH

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BÊN DƯỚI VÀ NHẤN ĐĂNG KÝ 

16

năm kinh nghiệm

15

GV đào tạo tại Arizona - Mỹ

4

chi nhánh

1768

học viên đã tham gia

TOP
Contact Me on Zalo