8 Trang web tăng tư duy lập trình

7.315 Lượt xem

Luyện thi lập trình (ACM-ICPC, HSG, IOI, v.v.):
– SPOJ (Beginner – Intermediate) – bit.ly/gotit-spoj
– TopCoder (Intermediate — Advanced) – bit.ly/gotit-topcoder
– CodeChef (Intermediate — Advanced) – bit.ly/gotit-codechef
– Codeforces (Advanced) – bit.ly/gotit-codeforces

Luyện phỏng vấn lập trình:
– LeetCode (Beginner — Advanced) – bit.ly/gotit-leetcode
– Codewars (Beginner — Intermediate) – bit.ly/gotit-codewars
– HackerRank (Intermediate — Advanced) – bit.ly/gotit-hackerrank
– CodeSignal (Intermediate — Advanced) – bit.ly/gotit-codesignal

Bạn cũng có thể truy cập blog của Got It về:
– Nâng cao kỹ năng lập trình: bit.ly/gotit-skills
– Tips về phỏng vấn, tuyển dụng cho dân IT: bit.ly/gotit-recruit

Combo 5 khóa rèn tư duy lập trình, thuật toán, lập trình hướng đối tượng Online, trực tuyến tại CyberLearn.vn

<Tổng hợp bởi Got It Việt Nam>

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP