1. Blog/
  2. Các hoạt động của Cybersoft

C và C++ – Những điều có thể bạn chưa biết

835 Lượt xem

Khi bắt đầu học lập trình, thường xuyên có nguy cơ nhầm lẫn giữa hai ngôn ngữ lập trình C và C++. Thậm chí, nhiều người thường kết hợp chúng lại thành một khái niệm gọi là C/C++, điều này có thể dẫn đến hiểu lầm rằng hai ngôn ngữ này là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, các coder phải phân biệt cẩn thận 2 ngôn ngữ lập trình này, đặc biệt khi một số dự án chỉ sử dụng ngôn ngữ C.

Hiểu rõ về C và C++

C và C++ là hai ngôn ngữ lập trình khác nhau, với C là ngôn ngữ hướng cấu trúc được phát triển trước C++. C++ là một ngôn ngữ lập trình được mở rộng từ C và thừa hưởng nhiều đặc điểm của ngôn ngữ cha.

Có những điểm chung giữa C và C++ do C++ được phát triển từ C, bao gồm cú pháp và cách viết code tương đương, cấu trúc code giống nhau, sự tương thích của bộ biên dịch/compiler, mô hình bộ nhớ và các khái niệm như stack, heap, file-scope, static variables, và nhiều khía cạnh khác.

Phân biệt C và C++

Tuy nhiên, có những điểm khác nhau quan trọng giữa C và C++, đặc biệt là những tính năng mà C++ mở rộng thêm, chủ yếu hướng tới lập trình hướng đối tượng. Dưới đây là một số điểm khác nhau cụ thể giữa hai ngôn ngữ này:

  • C được phát triển bởi Dennis Ritchie từ năm 1969 đến 1973, trong khi C++ được Bjarne Stroustrup phát triển vào năm 1979.
  • C không hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, trong khi C++ hỗ trợ nhiều tính năng như đa hình, đóng gói, kế thừa và đối tượng.
  • Đuôi mở rộng file của C là .c, trong khi đuôi mở rộng file của C++ thường là .cpp (tuy nhiên, vẫn có thể sử dụng .c).
  • C là ngôn ngữ “cha” của C++, tức là code viết bằng C có thể chạy bởi C++, nhưng ngược lại không đúng.
  • C có 32 từ khóa, trong khi C++ bổ sung thêm nhiều từ khóa mới.
  • C là ngôn ngữ hướng thủ tục, trong khi C++ là ngôn ngữ hướng đối tượng.
  • C không hỗ trợ xử lý exception trực tiếp, trong khi C++ có thể xử lý exception.

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP
Messenger Icon