Top 20 plugin lập trình viên Front-End web Dev phải biết

4.947 Lượt xem

Top 20 plugin lập trình viên Front-End web Dev phải biết:

1. Plugin hover css (Tạo hiệu ứng khi rê chuột – vào) :
http://ianlunn.github.io/Hover/
2. Plugin Animate.css (Tổng hợp 1 số animate css, cũng là hiệu ứng):
– https://daneden.github.io/animate.css/
3.Plugin Image hover (Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào ảnh) :
– http://imagehover.io/
4. Owl carousel (Slider cho website) :
– https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/
5. Slick slider (Slider cho website – nhẹ hơn owl carousel, bác nào thích hiệu ứng có thể dùng owl carousel, thích đơn giản thì dùng thằng này) :
– http://kenwheeler.github.io/slick/
Bác nào muốn hiệu ứng cho slick slider có thể dùng thêm thằng bên dưới
– https://github.com/marvinhuebner/slick-animation (Hỗ trợ hiệu ứng cho slick slider, cần có animate.css)
6. Plugin Wow js (Tạo hiệu ứng xuất hiện khi cuộn trang) :
– https://wowjs.uk/
7. Plugin Isotope (Tạo hiệu ứng mỗi khi click vào filter) :
– https://isotope.metafizzy.co/
8. Direction Reveal (Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào sẽ theo hướng di chuyển của chuột – xem demo để rõ hơn) :
– https://nigelotoole.github.io/direction-reveal/
9. Plugin Scroll With Ease (Tạo hiệu ưng ease khi lăn chuột) :
– https://www.jqueryscript.net/…/Configurable-Smooth-Scrollin…
10. Font Awesome Animation (Hiệu ứng cho Font Awesome):
– http://l-lin.github.io/font-awesome-animation/
11. Framework Material Design for Bootstrap (Bản custom bootstrap với material design) :
– https://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/
12. Materialize (Framework với phong cách material design) :
– https://materializecss.com/
13. Plugin ScrollReveal (Tạo hiệu ưng xuất hiện khi cuộn trang giống Wow js nhưng cái này có độ delay từng phần tử ):
– https://scrollrevealjs.org/
14. Keyframes (Tạo animation có bản web và bản extension chrome) :
– https://keyframes.app/
15. Plugin Tilt (Tạo hiệu ứng parallax khi rê chuột vào phần tử) :
– https://gijsroge.github.io/tilt.js/
16. Plugin Particles (Tạo hiệu ứng ngân hà Một số plugin front end chủ yếu thiên về UI:v theo em thì là vậy) :
– https://vincentgarreau.com/particles.js/
17. Plugin LegitRipple (Tạo hiệu ứng ripple wave khi click vào phần tử) :
– https://matthias-vogt.github.io/legitRipple.js/
18. Plugin Splitting (Tạo hiệu ứng text, image, list…. cho website) :
– https://splitting.js.org/
19. Plugin Fancybox (Tạo hiệu ứng khi xem ảnh) :
– https://www.fancyapps.com/fancybox/3/
20. Plugin Anime JS (Tạo hiệu ứng cho phần tử) :
– http://animejs.com/

Học lập trình offline HCM tại CyberSoft

Học lập trình trực tuyến tại CyberLearn.vn

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP
Messenger Icon