1. Blog/
  2. Các hoạt động của Cybersoft

4 Best Practices Dành cho Best Back-end Developer 2024

417 Lượt xem

Phát triển backend là nền móng của bất kỳ ứng dụng phần mềm nào, chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động phía máy chủ, lưu trữ dữ liệu và giao tiếp với các hệ thống bên ngoài.

Nó đòi hỏi một hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ lập trình, framework, cơ sở dữ liệu và các giao thức bảo mật. Trong khi phần frontend có thể thu hút ánh đèn, nhưng phần backend mới đảm bảo hoạt động mượt mà của toàn bộ ứng dụng.

Để xuất sắc trong phát triển backend, việc tuân thủ các thực tiễn tốt nhất để thúc đẩy hiệu suất, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng là cần thiết.

Hãy xem xét một số thực tiễn này và tìm hiểu cách chúng có thể nâng cao kỹ năng lập trình backend của bạn.

 1. Xác Thực Dữ Liệu Đầu Vào

Một trong những thực tiễn tốt nhất cơ bản cho việc phát triển backend là xác thực dữ liệu đầu vào.

Một khi ứng dụng của bạn đã được triển khai, việc tiên đoán các vấn đề tiềm ẩn như hacker xâm nhập hệ thống hoặc người dùng kích hoạt các trường hợp sử dụng không mong muốn là rất quan trọng.

Để tránh những vấn đề này, việc triển khai các quy tắc để xác thực dữ liệu đầu vào trở nên quan trọng.

Có hai phương pháp chính để xác thực dữ liệu đầu vào:

  • Xác thực cấp cổng API – Cổng API cung cấp một loại xác thực phổ quát hơn bằng cách sử dụng các chính sách như lược đồ và định dạng để xác thực thông tin.
  • Xác thực cấp dịch vụ nhỏ – Điều này bao gồm việc triển khai các kiểm tra cụ thể tại cấp độ dịch vụ cá nhân.

Để đơn giản hóa việc xác thực dữ liệu đầu vào, bạn có thể tận dụng các thư viện mã nguồn mở như trình xác thực Joi, cung cấp một cách thuận tiện để xác thực dữ liệu đầu vào trong dự án của bạn.

2. Xử Lý Lỗi Một Cách Cẩn Thận

Xử lý lỗi là một khía cạnh quan trọng khác của phát triển backend. Không nên bỏ qua bất kỳ lỗi nào vì nó có thể dẫn đến phức tạp trong quá trình gỡ lỗi.

Xử lý lỗi một cách chính xác đặc biệt quan trọng trong kiến trúc dịch vụ nhỏ hoặc kiến trúc mạng, nơi mà nhiều dịch vụ kết nối có thể bị ảnh hưởng bởi một lỗi duy nhất.

Một phương pháp phổ biến để xử lý lỗi là sử dụng mẫu Circuit Breaker.

  • Mẫu này giúp ngăn chặn việc gọi lại liên tục của các dịch vụ có khả năng thất bại, giảm thiểu ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống.
  • Ngoài ra, việc sử dụng mã lỗi để xử lý các ngoại lệ có thể đảm bảo rằng mã trả về một mã phản hồi mà không làm đổ vỡ dịch vụ. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong các dịch vụ cấp doanh nghiệp, nơi các lỗi API thường được xử lý bằng mã HTTP để mục đích gỡ rối.

3. Phân Chia Công Việc

Phân chia công việc là một nguyên tắc quan trọng trong kiến trúc phần mềm, bao gồm cả phát triển backend. Nó bao gồm chia mã nguồn thành các mô-đun riêng biệt, mỗi mô-đun chịu trách nhiệm cho một khía cạnh cụ thể của ứng dụng. Bằng cách phân chia công việc, bạn có thể cải thiện khả năng bảo trì mã nguồn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các nhà phát triển.

Một cách phổ biến để đạt được sự phân chia công việc là sử dụng framework Model-View-Controller (MVC).

  • MVC phân chia phần mềm thành các tầng mô hình, xem và điều khiển, cung cấp một cách tiếp cận chuẩn hóa cho các nhóm làm việc.
  • Sự phân chia này cải thiện khả năng đọc mã và cho phép các nhà phát triển làm việc trên các thành phần cụ thể mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

4. Viết Test Case và Tài Liệu

Viết các trường hợp kiểm thử và tài liệu là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng và khả năng bảo trì của mã nguồn backend.

Phát triển dựa trên kiểm thử (TDD) là một phương pháp được khuyến nghị, trong đó các trường hợp kiểm thử được viết trước khi bắt đầu phát triển thực tế. Thực tiễn này giúp hình dung kết quả dự kiến và xác định bất kỳ ảnh hưởng nào của các thay đổi mã nguồn xuống dòng.

Trong khi viết mã, có thể hấp dẫn để ưu tiên năng suất và bỏ qua việc viết tài liệu. Tuy nhiên, khi dự án phát triển, sự vắng mặt của tài liệu có thể làm chậm quá trình phát triển và ngăn cản sự hợp tác. Nhà phát triển backend thường xử lý tài liệu API, và các công cụ như Postman có thể đơn giản hóa quá trình này.

Phát triển backend đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của các ứng dụng, phần mềm. Thông qua các Best Practices như xác thực dữ liệu đầu vào, xử lý lỗi, phân chia công việc và kiểm thử kỹ lưỡng, các back-end Developer có thể đảm bảo các chương trình hoạt động trơn tru, an toàn và có khả năng phát triển trong tương lai. Để trở thành back-end developer với lộ trình bài bản, có người hướng dẫn từng bước đến ra nghề đi làm, tham khảo ngay tại ĐÂY!

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP